RADAN Radbend ImageRADAN Radbend ImageRADAN Radbend ImageRADAN Radbend Image

PDFRADAN Radbend i SolidWorks

Programowanie offline pras krawędziowych

Radbend w pełni zintegrowany z SolidWorks, to kompleksowe rozwiązanie procesu programowania szeregu modeli pras krawędziowych CNC, od projektu poprzez technologię, symulację 3D aż do kodu NC.

SolidWorks to profesjonalne narzędzie do projektowania detali 3D, części, zespołów i rysunków 2D. Radbend to wszechstronne rozwiązanie programowania pras krawędziowych w trybie offline. Połączone razem w jeden system, dają w pełni profesjonale i kompletne narzędzie obsługujące wszelkie potrzeby produkcji elementów giętych na prasach krawędziowych.

SolidWorks może być w pełni zintegrowany z Radbendem. Radbend Solidworks Edition  oferuje bezkonfliktowy, dokładny i inteligentny transfer danych pomiędzy tymi dwoma programami. Importowanie elementów do RADANa z Solidworks Standard, Professional czy Premium nie może być łatwiejsze. Kiedy już zaprojektujesz swój element w Solidworks, po prostu klikasz w ikonkę Radbend i przechodzisz wraz z wszystkimi potrzebnymi informacjami i rysunkiem do edycji w Radbend.            

Z Radbend teraz możesz:
 
 • Wybrać rodzaj maszyny której chcesz użyć
 • Automatycznie dobrać sekwencję gięć
 • Automatycznie dobrać zestaw narzędzi do dokładnego i bezkolizyjnego gięcia
 • Automatycznie ustawiać zderzaki
 • Obejrzeć pełną symulację 3D zadanej sekwencji gięcia, wykrywając kolizje narzędzi, obrabiarki czy detalu. 
 
Wszystko to robisz w trybie offline w parę minut, także Twoja prasa krawędziowa może w tym czasie robić to, co robi najlepiej... zaginać arkusze blachy!
 

Radbend umożliwia bardzo dokładną symulację 3D procesu gięcia, włączając w to zaawansowane cechy takie jak automatyzacja procesu zaginania, automatyczny dobór narzędzi, automatyczne ustawienie zderzaków. Program oferuje proste programowanie kodu NC oraz wysoką produktywność.

Zdolność do zaprogramowania i sprawdzenia procesu gięcia offline oszczędza czas, straty materiałowe i czasowe nastawiania maszyny przez co redukuje koszty produkcji. Radbend eliminuje także kosztowne błędy kolizji.

Radbend jest w stanie  obsługiwać w trybie offline szeroką gamę  pras krawędziowych.

Radbend tworzy pełną dokumentację potrzebną operatorowi lub ustawiaczowi do wykonania zlecenia, dzięki czemu daje pełną kontrolę nad produkcją, eliminując jednocześnie błędy dokumentacji.

Zaawansowana automatyzacja i dobór narzędzi.

Radbend posiada dużą zdolność automatyzacji procesu. System sprawdza część, która ma być wykonana i automatycznie dobiera parametry gięcia do całego procesu, biorąc pod uwagę geometrię zadanej części oraz możliwości obrabiarki. Dodatkowo, automatycznie ustawia pozycje zderzaków tak, aby zapewnić rzetelne i precyzyjne zaginanie.     

Dzięki wbudowanej bibliotece, Radbend umożliwia testowanie niestandardowych narzędzi podczas pracy, jeszcze przed ich zakupem.

Wybrane cechy:

 • Oszczędność czasu poprzez szybkie i dokładne programowanie
 • Poprawa wydajności
 • Redukcja czasu nastawienia obrabiarki dzięki dostępności informacji produkcyjnych
 • Ograniczenie ilości błędów projektowych dzięki symulacji w Radbend
 • Zmniejszenie liczby kosztownych błędów produkcyjnych poprzez wykrywanie kolizji w symulacji
 • Niezależność od modelu obrabiarki oznacza że możesz używać Radbend z każdą prasą krawędziową
 • Umożliwienie obsługi pras krawędziowych przez większą liczbę pracowników
 • Polepszenie planowania produkcji poprzez programowanie offline, dzięki czemu obrabiarka może być używana tylko do pracy produkcyjnej – gięcia blach
 • Pewność że wykorzystujesz maksymalnie możliwości Twojej krawędziarki
 • Ogranicza czas pierwszego nastawienia, dzięki czemu tworzy się mniej zatorów w procesie produkcji na prasie krawędziowej

               

Funkcje:

 • Automatyczny wybór narzędzi
 • Optymalizacja konfiguracji narzędzi
 • Automatyczne ustawianie zderzaków
 • Definiowalne raporty
 • Wspomaganie systemu pomiaru kątów gięcia i robota podającego