Historia rozwoju Radan

Na poniższej liście można znaleźć najważniejsze opcje, jakie były dodawane w poszczególnych wersjach Radan. Wystarczy rozwinąć pożądaną wersję i sprawdzić.

Radan 2018 R2

Radan CAD/CAM

Import plików 3D

Import plików 3D wspiera następujące wersje plików:

Wybór części do odgięcia

Zbiorczy Raport Nestingów w Projekcie Nestingu

Raport nestingu jest teraz zawarty w raportach projektu. Funkcja ta pozwala wydrukować lub zapisać do PDF zbiór raportów nestingów z całego projektu naraz.

Wybór części do odgięcia

Obsługa Odpadów wspierająca nowe style odcinania odpadów

Teraz możliwy jest automatyczny zapis odpadów utworzonych za pomocą nowych stylów odcinania odpadów z Radan 2018 R1.

Wybór części do odgięcia

Ręczny Nesting - Siatka

Nowa funkcjonalność pozwala użytkownikowi na umieszczenie części na arkuszu za pomocą siatki. Po wpisaniu ilości części w rzędach i kolumnach oraz zdefiniowaniu odstępów umieszczamy siatkę części za pomocą standardowych narzędzi do lokalizacji.

Wybór części do odgięcia

Odwrócony Kierunek Cięcia

Teraz użytkownik może szybko wybrać, który wycinany profil wymaga odwrotnego kierunku cięcia.

Wybór części do odgięcia

Ruch ramienia Podajnika (Pickera)

Użytkownik może teraz przesunąć ramię podajnika niezależnie lub jako lustro.

Wybór części do odgięcia

Wybór części do odgięcia

Radbend

Menu Opcji Automatycznych

Przycisk "Automatycznie" wykonuje akcje określone w oknie opcji automatycznych. Zawiera wszystkie następujące kroki tworząc program gięcia, kod-NC lub Rozwinięcie.

Wybór części do odgięcia

Automatyczne użycie szablonu sekwencji

Automatyczne użycie szablonu sekwencji pozwala wybrać różne zasady sekwencji gięcia robiąc wszystko automatycznie.

Wybór części do odgięcia

Wybór części do odgięcia

Auto sekwencja Gięć typu Z oraz Felcowania

Nowa opcja w szablonie sekwencji pozwala na wykonanie najpierw operacji gięć typu Z oraz felcowania przed innymi operacjami gięcia.

Wybór części do odgięcia

Rozwinięcia DIN

Radbend może teraz użyć wartości DIN z bazy danych na modelu z ostrymi gięciami i z różnymi promieniami zamiast obliczać wynikowy promień. Wartości rozwinięcia DIN są najpowszechniejszym sposobem na określenie tabel gięcia. Wartości rozwinięć DIN są mierzalnymi wartościami skrócenia gięcia „aż do zewnętrznego promienia” wysokości kołnierza.

Wybór części do odgięcia

Preferowane Narzędzia

Manualny wybór narzędzia został uproszczony przez dodatkowe filtry, które pokazują tylko preferowane narzędzia dla określonych grubości materiałów.

Wybór części do odgięcia

Detekcja Procesu Gięcia

Preferowane procesy gięcia mogą być różne dla różnych gięć. Jednak jeżeli mamy kilka takich gięć w jednej części, to możemy chcieć wykorzystać jeden proces gięcia, który będzie wartością pośrednią pomiędzy różnymi typami gięć. Zazwyczaj dzieje się tak, jeżeli jedno z gięć jest felcem lub gięciem o ostrym kącie, dla których gięcie matrycowe nie jest możliwe.

Wybór części do odgięcia

Co nowego w Radan Radm-ax/Radtube

Wspólna Linia Cięcia

Radtube wspiera funkcję wspólnego cięcia w nestingu rur. Dodatkowe właściwości części określają czy część może być:

 • - Obrócona wokół własnej osi
 • - Odwrotna
 • - Cięcia wspólnie na końcu wpalenia (najbliżej punktu początkowego części)
 • - Cięta wspólnie na końcu ściętej części

Wybór części do odgięcia

Podczas nestingu, wspólne cięcie może być ustawione jako opcja:

Wybór części do odgięcia

Wyniki kalkulacji pokazują czy rury zostały znestowane ze wspólnym cięciem:

Wybór części do odgięcia

Klonuj Punkt Zmiany

Kiedy wybierzesz tą opcję, możesz wskazać punkt zmiany do skopiowania i umieścić go gdziekolwiek na części; każda kopia będzie miała dokładnie te same właściwości jak oryginalny punkt zmiany.

Wybór części do odgięcia

Radpro

Wsparcie dla Części Zakupowych

Najnowsza wersja Radan 2018 R2 daje pozwala określić elementy zakupowe, które są zawarte w złożeniu, a ich koszt można zawrzeć w wycenie. Aby określić część jako zakupową, wybierz przycisk Część Zakupowa.

Wybór części do odgięcia

Części zakupowe nie mogą mieć podzłożeń ani kroków obróbczych, Są one po prostu elementami, które kupujemy od dostawcy. Przykładowy obrazek u góry pokazuje kołek, ale częścią zakupową może być cokolwiek co można kupić np. siłowniki hydrauliczne, serwomotory itd.

Gdy część zostanie określona jako zakupowa, można wprowadzić koszt w zakładce Koszty, która została uproszczona ponieważ opcje materiału już nie są istotne.

Wybór części do odgięcia

Opcje Kosztu Materiału

Zakładka Część -> Koszt została zmieniona aby mieć więcej kontroli nad sposobem wyliczania kosztu materiału.

Dostępne są trzy opcje kalkulacji materiału:

 • - Tylko Część to wartość materiału, który dostarczasz swojemu klientowi.
 • - Część zawierająca otwory obliczy wartość materiału w granicach części.
 • - Arkusz/Części oblicza wartość całego arkusza podzieloną przez ilość części ułożonych na arkuszu.

Opcja umożliwia użytkownikowi wybór rozmiaru arkusza, a dodatkowe okno ze szczegółami pozwala podjąć decyzję o wyborze arkusza. Koszt jest wyliczany na bieżąco z informacji o Materiałach. Zmiany w deklarowanym koszcie arkusza automatycznie aktualizują wynik na części.

Wybór części do odgięcia

Dodatkowe Pola Danych w Części

Jest teraz możliwe ustawienie do pięciu pól informacji o części, które będą przechowywane tylko w poniższej zakładce. Można ustawić, że tylko wybrane pola będą widoczne w części, a także pole, które będzie przypominało użytkownikowi o jego uzupełnieniu.

Wybór części do odgięcia

Stworzenie Wyceny na podstawie danych z CSV

Wyceny można teraz stworzyć z plików CSV w ten sam sposób co Zlecenia Klienta.

Stwórz Części Podczas Importu CSV

Części mogą być automatycznie tworzone podczas importowania wycen oraz zleceń klienta z plików CSV, co może znacznie przyspieszyć prace.

Wybór części do odgięcia

Gięcie Serii Części (Batch)

Ta funkcjonalność pozwala użytkownikowi przetwarzać części w trybie automatycznym RadPro. Radpro przechowa pliki .c4cx, dla każdej z części z uwzględnieniem dla jakiej prasy część była przypisana, oraz plik symbolu dla preferowanej maszyny. Każda część, która wymaga dalszej manualnej obróbki w procesie gięcia będzie miała swój plik .c4cx, z którym można pracować po skończonym procesie serii części.

Wybór części do odgięcia

Kod i Opis Odczytany z CSV

Oprogramowanie pozwala na określenie Kodu i Opisu Części w pliku CSV zamiast znajdowania tych danych z importowanego pliku.

Wybór części do odgięcia

Udoskonalenie Otwierania Symbolu

Oprogramowanie otwiera teraz symbol w aktualnej instancji Radrafta co znacząco zmniejsza ilość czasu potrzebnego do otwarcia symbolu.

Wybór części do odgięcia

Zablokowanie Zleceń Produkcyjnych

Zlecenia Produkcyjne, które są aktualnie otwarte w Radanie przez innych użytkowników będą oznaczone jako zablokowane.

Wybór części do odgięcia

Radan 2018 R1

Radan CAD/CAM

3D

Fazowanie otworów oraz rozwinięcia.

Podczas rozwijania modeli 3D każdy fazowany i formowany otwór będzie oznaczony przez 2 profile. Mniejszy (otwór) będzie zaznaczony na kolor pióra odpowiedniego dla wewnętrznych profili, większy natomiast będzie zaznaczony kolorem pióra odpowiednim dla form.

Wszystkie inne otwory na zagiętych arkuszach będą zaznaczone jak dotychczas przez jeden profil (jeden kolor).

Wybór części do odgięcia

Import plików 3D

Narzędzie do importu plików 3D wspiera poniższe wersje plików:

 •  Inventor 2017
 •  SolidWorks 2017
 •  Solid Edge ST9
 •  Unigraphics NX 11
 •  Creo Parametric 4.0

Ogólne

Radan CAD/CAM wersja 64bit

Radan CAD/CAM 2018 R1 jest dostępny tylko w wersji 64 bit. Oznacza to, że program może efektywniej wykorzystywać zasoby komputera. Oznacza to również, że Radan CAD/CAM nie może być instalowany na wersjach 32 bit.

Integracja z oprogramowaniem TeamViewer

Zdalna pomoc jest często najlepszym rozwiązaniem dla pomocy technicznej aby pomóc użytkownikowi rozwiązać problem. Radan 2018 R1 posiada link do automatycznego startu sesji zdalnej przez program TeamViewer bez potrzeby posiadania tego oprogramowania.

Wybór części do odgięcia

Pluginy .NET w pliku Embed

Pluginy .NET są załączane w pliku Embed.

2D CAD

Support AutoCAD DXF 2018

Pliki DXF i DWG z oprogramowania AutoCAD 2018 mogą być zaimportowane do Radan CAD/CAM.

Wskazywanie cech w 2D

Wskazywanie cech- pojedyncze i wielokrotne jest teraz bardziej intuicyjne i logiczne.

Wybór części do odgięcia

Ulepszenia cech w oknie Informacji

Cechy w oknie informacji 2D zostały wzbogacone o nowe funkcje:

Wybór części do odgięcia

Raportowanie

Ulepszony obraz nestingu na raportach

Podczas używania raportów (nestingu lub projektu) rysunek nestingu jest dopasowywany do jak najlepszego wykorzystania miejsca na stronie raportu.

Wybór części do odgięcia

Waga arkusza w raportach

Waga arkusza jest teraz dostępna również w raportach.

Szacowanie czasu w raportach

W raportach jest dostępne pole do szacowania czasu obróbki:

Wybór części do odgięcia

Licencjonowanie

Menedżer Licencji

Teraz CLS można znaleźć w programie (Radan) SystemInfo. Niedostępna już będzie ikona klucza w prawym dolnym rogu ekranu.

Wybór części do odgięcia

Usprawnienia nestingu

Dodawanie arkuszy do projektu nestingu

Do zakładki Arkusze w projekcie nestingu dodano nowy przycisk oraz menu kontekstowe co pozwala automatycznie dodać dostępny arkusz odpowiadający materiałom i grubościom części w zakładce Części.

Wybór części do odgięcia

Pakiety w nestingu

W edytorze części kiedy użytkownik tworzy symbol zawierający tylko części, oprogramowanie zakłada, że użytkownik tworzy pakiet (zbiór odpowiednio ułożonych części, traktowanych przez Radan jako jedna część). Podczas zapisu pojawi się odpowiedni komunikat informujący użytkownika w jaki sposób chce zapisać te części:

Wybór części do odgięcia

Następnie podczas dodawania części do projektu nestingu odpowiednie pole (odnośnie części lub pakietu) zostanie zaznaczone automatycznie:

Wybór części do odgięcia

Nowy tryb serii części (Batch)

Radan 2018 R1 oferuje nowy algorytm nestingu, który optymalizuje wykorzystanie materiału pod względem serii części w nestingu (wielokrotny nesting). Nowa opcja jest dostępna tylko dla maszyn wycinających i można ją znaleźć w oknie Nakładania wielu części. Opcja ta powoduje, że nester najpierw układa wiele nestingów części (skojarzonych jako seria) a następnie zapisuje jako rysunek nestingu, zamiast tworzyć i zapisywać każdy z nich po kolei:

Wybór części do odgięcia

Przy włączonej opcji optymalizacji serii w nestingu są niedostępne niektóre funkcje takie jak sprawdzanie obłożenia narzędziami.

Usprawnienia wycinania

Grawerowanie inteligentnego kreskowania

Inteligentne kreskowanie odpowiednim kolorem pióra jest teraz automatycznie grawerowane w automatycznej obróbce - nie ma potrzeby zaznaczania go w kreskowaniu.

Wybór części do odgięcia

Zasady dla automatycznego zaokrąglania

Automatyczne zaokrąglanie na maszynach wycinających jest teraz kontrolowane poprzez zasady w automatycznej obróbce.

Wybór części do odgięcia

Maszyny typu Combi – cięcie odpadu wewnątrz profilu

Automatyczna obróbka na maszynach typu combi dokona automatycznego cięcia odpadu wewnątrz profilu.

Wybór części do odgięcia

Profile mostków

Brak dodatkowych wpaleń na mostkach na linii. Autoobróbka doda mostki na linii bez wpaleń na wierzchołku chyba, że punkt wpalenia (ldatum) jest zaznaczony lub mostki są bez wpaleń.

Skanowanie Cięcia

Podczas autoobróbki z inteligentną kolejnością, cięcia liniowe, które będą cięte typem flycut, nie będą już dzielone w połowie.

Zaokrąglanie dla podcięć

Od wersji 2018 R1 zaokrąglenie jest dostępne dla podcięć.

Wybór części do odgięcia

Odcięcia

W tej wersji zostały dodane dwie nowe opcje dla odcinania arkusza.

Wybór części do odgięcia

 

Opcja Prostokątnych odcięć - odcinany jest niewykorzystany obszar arkusza, podzielony na prostokątne kształty, biorąc pod uwagę wpisane wcześniej idealne wymiary oraz minimalny rozmiar.

Wybór części do odgięcia

 

Opcja przylegającego odcinania -  odcinany jest niewykorzystany obszar arkusza jako całość.

Wybór części do odgięcia

Otwory na śruby

Radan CAD/CAM 2018 R1 wspiera precyzyjne cięcie okrągłych otworów (otworów na śruby) na wycinarkach plazmowych. Nowa zakładka w autoobróbce posiada najważniejsze parametry.

Wybór części do odgięcia

Radpro

Wspieranie złożeń

Złożenia są obsługiwane przez Radpro i zaznaczone są następująco na liście części.

Wybór części do odgięcia Ten symbol w kolumnie Typ wskazuje złożenie.

Wybór części do odgięcia Ten symbol wskazuje na pojedynczą część.

Tworzenie złożeń

Złożenia mogą być tworzone ręcznie poprzez:

 •  Dodawanie elementów do części - poprzez użycie przycisku + w zakładce Złożenia.

Wybór części do odgięcia

 •  Import poprawnie skonfigurowanego pliku CSV.

Wybór części do odgięcia

 • Przeniesienie pliku 3D funkcją przeciągnij i upuść lub poprzez przyciski importu.

W niektórych przypadkach pliki źródłowe nie zawierają osobnych plików z podelementami. Gdy Radpro wykryje taką sytuację, utworzy plik SAT dla każdej części i przypisze je do głównego pliku.

Wyceny

Jeśli dodasz złożenie do wyceny, wygenerowane ceny dotyczą wszystkich części dla tego złożenia. Użyj widoku drzewa poprzez przycisk.

Wybór części do odgięcia, by zobaczyć poszczególne części.

Zlecenia klienta

Kiede złożenie jest dodane do zlecenia klienta, wszystkie części są zawarte i możliwe do wykonania w zleceniu produkcyjnym. Użyj Wybór części do odgięcia, by zobaczyć status każdej części.

Filtry

W Radpro jest zawarty filtr części na siatce elementów, w celu odizolowania części zawartych w złożeniu, aby ułatwić ich przetwarzanie. Wybierz część złożenia i kliknij Wybór części do odgięcia, aby zastosować filtr. Po zakończeniu kliknijWybór części do odgięcia, aby usunąć filtr.

Wyceny i Zlecenia klienta zapewniają teraz hiperłącza, aby dostać się do przefiltrowanej listy części dla złożeń. Skorzystaj z historii sesji Wybór części do odgięcia,aby szybko wrócić do wyceny lub zlecenia klienta, od którego rozpoczęto pracę.

Konwersja plików DXF

Można teraz określić szablon konwersji plików DXF dla każdego z klientów. Podczas importu plików DXF lub DWG do wyceny lub zlecenia klienta mogą zostać przerobione na symbole Radan używając szablonu stworzonego dla konkretnego klienta.

Wybór części do odgięcia

Oznacza to oszczędność czasu przy generowaniu niezbędnej dokumentacji.

Funkcje użytkownika

Kolory pola marży w wycenach

Wybór części do odgięcia

Jeśli marża jest powyżej celu dla klienta podświetli się na zielono. Jeśli jest poniżej wartości docelowej, ale przekracza 0 podświetli się na pomarańczowo. Jeśli będzie ujemna, podświetli się na czerwono.

Edycja czasów cykli

Wybór części do odgięcia

 

Ta zmiana sprawia, że edycja szczegółów jest bardziej przejrzysta i szybsza niż wcześniej.

Wykrawanie

Kontrola automatycznego odcięcia arkusza

Dla wykrawarek jest możliwa automatyczna kolejność dla części oraz odcięć osobno w trybie kolejności nawet przy użyciu tych samych narzędzi. Dodatkowe opcje w edytorze szablonów automatycznej kolejności dla wykrawania:

 •  'Odcięcia' oznacza wykonanie całej obróbki z odcięciami
 •  'Brak odcięć' oznacza wykonanie całej obróbki oprócz odcięć

Kontrola ręcznego odcięcia arkusza

Dla wykrawarek jest możliwe wykrawanie części i odcięć osobno w trybie kolejności, nawet przy użyciu tych samych narzędzi, poprzez rozdzielenie komend w trybie kolejności. Polecenie Wykrawanie może zawierać następujące słowa:

 •  'Odcięcia' oznacza wykonaj całą obróbkę z odcięciami
 •  'Brak odcięć' oznacza wykonaj całą obróbkę oprócz odcięć

Wybór części do odgięcia

CAM

Podczas zmiany maszyny, strategia (jeśli jest dostępna), oraz plik STL (zawierający informację na temat ustawień narzędzi w głowicy) będzie aktualizowany do wybranej maszyny (lub pobierze domyślne wartości z bazy danych wytwarzania/ systemowej, jeśli nie zostały jeszcze ustawione dla wybranej maszyny).

Jeśli wybrana maszyna wspiera różne strategie, będzie możliwa zmiana strategii. Jeśli plik STL nie był jeszcze ustawiony dla wybranej maszyny zostanie ona zaktualizowana z domyślnymi wartościami z bazy danych wytwarzania/systemowej. Jeśli będą wprowadzone zmiany, oprogramowanie spyta się z jakim ustawieniami ma kontynuować.

Wybór części do odgięcia

Radbend

Optymalizacja zderzaków

Scalanie krawędzi współosiowych

Automatyczny wybór zderzaków został zmieniony w celu połączenia współliniowych krawędzi w jedną krawędź, pomijając małe wycięcia oraz przecinając prostopadłe strefy zagięcia. Takie działanie zmniejszy liczbę pozycji zderzaków a także utworzy nowe pozycje zderzaków, które spełnią minimalne wymagania długości.

Wybór części do odgięcia

Pokaż dostępne ściany do pozycjonowania

Możliwe do wyboru krawędzie teraz będą widoczne na trzy sposoby, poprzez opcję : „Pokaż dostępne ściany do pozycjonowania”:

Wybór części do odgięcia

Wybór części do odgięcia

Dostępne ściany będą podświetlone oraz zaznaczone odpowiednią literą. „E” dla krawędzi, „F” dla krawędzi gięcia, „B” dla gięcia, „A” dla pozycjonowania na łuku. Wybór ścian do pozycjonowania jest ściśle związany z ustawieniami zderzaków.

Maksymalna szczelina dla łączonych ścian

Opcje w menu pozwalają na kontrolę maksymalnej dozwolonej szczeliny pomiędzy łączonymi ścianami. Domyślnie będzie to odległość najmniejszej płaskiej powierzchni pozycjonowania na zderzaku minus minimalne zachodzenie.

Wybór części do odgięcia

Poprzednio każda szczelina prowadziłaby do oddzielnych ścian pozycjonujących co doprowadziłoby do niepoprawnego ustawienia zderzaka (rys po lewej) Radbend 2018 zastosuje domyślną szczelinę i połączy krawędzie, dzięki czemu zderzak będzie znajdować się na środku (rys po prawej).

Wybór części do odgięcia

Obracanie części

Przycisk „środek ciężkości za narzędziami” odwróci część. Odrzuci również wszystkie możliwe ściany pozycjonowania po innej stronie.

Wybór części do odgięcia

Zminimalizowanie ruchu w osi Z

Z włączoną opcją „Minimalizuj ruchu w osi Z” program będzie próbował zastosować to samo ustawienie osi Z do jak największej ilości gięć. Zredukuje to ilość ruchów osi Z pomiędzy gięciami. Wpłynie to znacząco na poprawę bezpieczeństwa jak i pozwoli uniknąć wolnych ruchów na niektórych maszynach.

Wybór części do odgięcia

Wybór części do odgięcia

Można wybrać opcję zmiany wyrównania części z narzędziami, żeby poruszyć część w kierunku pozycji osi Z zamiast zachowania wyrównania oryginału (lewo/środek/prawo). W powyższym zestawieniu widać, że opcja zmiany wyrównania powoduje rozwiązanie problemu z dalszym rozstawieniem zderzaków i większym nachodzeniem zderzaków na siebie.

Interfejs użytkownika

Wymiary rozwinięć

Wymiary rozwinięć (długość i szerokość) są teraz widoczne na domyślnym widoku płaskiej części i są aktualizowane po zmianie narzędzi, kiedy włączony jest przycisk podglądu z wartościami narzędzi użytych do gięcia.

Wybór części do odgięcia

Opcja „z wymiarami” jest dodawana podczas generowania bitmap dla rozwinięć płaskich oraz przekrojów części, dlatego nie trzeba zmieniać szablonów raportu aby włączyć wymiary.

Wybór części do odgięcia

Sprawdzanie wymiarów rozwinięć

Podczas tworzenia rozwinięć przy użyciu Radan 3D wymiary obszaru otaczającego rozwiniętego modelu CAD są porównywane z obliczonymi wymiarami płaskiego rozwinięcia w Radbendzie. Pojawi się komunikat ostrzegający użytkownika, że rozwinięcie w Radbend może się różnić od rozwiniętego modelu CAD (np. mogą zostać pominięte niektóre gięcia, ściany).

Kontrola objętości i powierzchni

Jeśli plik 3D zawiera części, które nie mają objętości, Radbend wygeneruje komunikat z błędem, w celu sprawdzenia. Jeśli objętość lub powierzchnie importowanego modelu nie będą mieściły się w tolerancji ( różnica większa niż 1%) Radbend wygeneruje komunikat ostrzegający użytkownika, że zaimportowany model do Radbend może się znacząco różnić od modelu CAD (braki ścian, nieprawidłowe zagięcia, uproszczone strefy gięć).

Podgląd zgodny z 3D

Przybliżanie rolką myszy odpowiada przybliżaniu w Radan 3D. Przybliżanie odbywa się za pomocą przekręcenia rolki do przodu, oddalanie analogicznie.

Skróty klawiszowe w 3D pozwalają na ustalenie pozycji kamery po naciśnięciu klawisza:

Wybór części do odgięcia

Integracja z oprogramowaniem TeamViewer

Zdalna pomoc jest często najlepszym rozwiązaniem dla pomocy technicznej aby pomogła użytkownikowi rozwiązać problem. Radan 2018 R1 posiada link do automatycznego startu sesji zdalnej przez program TeamViewer bez potrzeby posiadania tego oprogramowania.

Wybór części do odgięcia

Narzędzie do tworzenia narzędzi z wycięciem przy użyciu Radan 3D

Narzędzie do tworzenia narzędzi z wycięciem posiada dodatkowy przycisk pozwalający na utworzenie takiego narzędzia bezpośrednio w Radan 3D i zapisanie go w pliku STL bez ręcznej ingerencji użytkownika. Zalecane jest korzystanie z tego przycisku w celu uzyskania najlepszej jakości.

Wybór części do odgięcia

Pokaż ścianę bazową narzędzia w edytorze narzędzi

Przy włączonym przycisku „pokaż ścianę bazową”, ściana bazowa do wyciągnięcia podświetli się za pomocą tekstury.

Wybór części do odgięcia

Wybór części do odgięcia

Tekstura pokaże kierunek osi X na czerwono. Kierunek wyciągnięcia jest prostopadły do ściany tekstury.

Wykrywanie górnej płaszczyzny

Wykrywanie koloru z modelu CAD

Radan 3D może wykryć oryginalny kolor modelu CAD. Funkcja "Przełącz kolory CAD" pokaże model w oryginalnych kolorach ścian.

Jeśli jakaś ściana będzie w innym kolorze program odczyta, że ta ściana jest górną płaszczyzną. Będzie to również zaznaczone w kolumnie w drzewku po prawej stronie.

Wybór części do odgięcia

Numer kolejności gięcia z CAD

Radbend posiada możliwość odczytania kolejności gięcia z programu Solidworks oraz plików SMX Radana. Gięcia z dodatnimi lub ujemnymi numerami większe niż 1000 będą automatycznie wykluczane z programu w Radbend. Oznacza to, że podczas projektowania możliwe jest nadawanie kolejności gięcia, a także decydowanie które gięcia mają być wykonane na prasie krawędziowej.

Wybór części do odgięcia

Dodawanie numerycznych gięć.

Nowa opcja dodająca numeryczne gięcie. Numeryczne gięcie to gięcie, które nie jest powiązane z geometrią w części, użytkownik sam musi podać informacje odnośnie gięcia: kąt gięcia, promień gięcia oraz długość.

Może to być przydatne w przypadku gięć krzyżowych lub specjalnych operacji na prasie krawędziowej, które nie mogą być połączone z geometrycznymi zagięciami w modelu 3D.

Przeglądarka SmbViewer

Połączone ustawienia dla Radbend i SmbViewer

Instalacja Radbenda zawiera opcję do instalacji SmbViewer. W przypadku gdy zostanie znaleziona starsza instalacja SmbViewer, musi zostać odinstalowana przed kontynuowaniem instalacji.

Udoskonalenia SmbViewer

Symulacja programu

Przeglądarka posiada opcję symulacji całego programu oprócz symulacji bieżącego gięcia.

Łatwość użycia

Po załadowaniu programu, przeglądarka zawsze wyświetli widok pierwszego gięcia. Wyświetlane będą tylko operacje zaginania, które są w kodzie NC, wykluczone gięcia będą pomijane.

Przyciski wstecz/następny pozwalają na przechodzenie przez program, po ostatnim zagięciu ponownie wyświetlają pierwszy.

Wybór części do odgięcia

Radan 2015

W najnowszej wersji Radan 2015 wprowadzone zostało około 180 usprawnień. Między innymi mniejsze zmiany takie jak: W przeglądarce, wyszukiwanie plików stało się łatwiejsze dzięki opcji pokaż “wszystkie pliki”. Mając otwarte kilka sesji na raz, zmiana obrabiarki w jednej sesji nie wpływa na wybór obrabiarki w drugiej. Usprawnione wyszukiwanie zaginionych plików w projekcie nestingu. Nowy interfejs podajników arkusza w Edytorze Konfiguracji maszyny. W trybie kolejności pojawiła się komenda czy użyć podajnik arkusza. Dodano również zmiany w podajnikach części, nowe komunikaty ostrzegawcze oraz dodano możliwość zdefiniowania kluczowych przyssawek.

Nowa funkcja Scatter/Rozproszenie. Jest to strategia unikania przegrzewania blachy, w której głowica zamiast przenieść się do najbliższej części, przesuwa się o określony dystans do następnej. Funkcja ta wspiera zarówno wycinarki jak i wykrawarki. Korzyści płynące z tej funkcji to zapobieganie deformowania się arkusza podczas wykrawania perforacji, gęstej siatki otworów. Z funkcji tej można skorzystać w trybie autokolejności za pomocą komendy Sub-direction Scatter.

Inną nowością jest dodawanie podcięć pod wpalenia ( bez zmiany geometrii otworu) dla np. elementów pasowanych (rura w otwór) w celu usunięcia nadmiaru materiału.

Preferowane stacje narzędziowe - Użytkownik może teraz określić preferowane stacje dla określonych narzędzi. Usprawnia to uzbrajanie głowicy mając wiele narzędzi. Dodano również informacje o specjalnych stacja narzędziowych np. do gwintowania, formowania czy odcinania.

Dodano również zakładkę Krok i powtórz (Step and repeat) w auto-obróbce. Dzięki, której możemy zamienić kilka pojedynczych uderzeń na niblowanie.  Zamieniamy wiele komend uderzeń na jedną, skracając i upraszczając kod NC. Może to mieć szczególne znaczenie przy starszych obrabiarkach o ograniczonej pamięci.

 

Nesting. Wprowadzono nowe algorytmy dla nestingu prostokątnego oraz 5 strategii optymalizacji

·         Maksymalna utylizacja – optymalizacja zużycia materiału. Ze wszystkich możliwości ułożenia części na arkuszu, oprogramowanie wybierze te z największym wykorzystaniem procentowym arkusza.

·         Maks. Wspólne cięcie – jeśli układasz części ze wspólna linią cięcia, oprogramowanie poukłada więcej tych części blisko siebie, kosztem zużycia materiału.

·         Jedno odcięcie, nawet jeśli wąskie – ta opcja sprawia, że oprogramowanie upakuje części po jednej stronie arkusza pozostawiając z drugiej strony prostokątny odpad.

·         Dwa odcięcia, nawet jeśli wąski – jak powyżej, z tym że odpady powstaną po dwóch stronach arkusza.

·         Większe części w kierunku 1 – oprogramowanie ułoży większe części przy wybranej krawędzi arkusza. Np. aby operatorowi było łatwiej zdjąć większe elementy ze stołu.

 

Zagęszczanie arkusza nestingu. Czasami najlepszym możliwym nestingiem jest umieszczenie części jak najbliżej rogów arkusza. Jednak w środku pozostaje niewykorzystany materiał. Zagęszczając nesting, czyli umieszczając jak najwięcej części w środku arkusza, mamy większą szansę na uzyskanie prostokątnego odpadu, z jednej strony arkusza, który można później wykorzystać.

 

Import plików 3D z nowych wersji systemów CAM.

Wybranie płaszczyzny bazowej. Teraz można ręcznie zmienić płaszczyznę bazową przy rozwinięciach oraz przy gięciu.

Nowy graficzny edytor tabeli gięcia

Nowy interfejs zaginania płaskich elementów do trzech wymiarów.

Widok kamery 3D. Uzyskanie wrażenia jakby trzymało się dany element w ręce, oraz przenikanie przez ściany elementu.

Radbend

Cała masa usprawnień, o których już niedługo będzie można poczytać na naszym koncie na facebooku w zakładce PDF.

 

Radan 2014

10 października 2013 zaprezentowano nową wersję oprogramowania Radan oznaczoną numerem 2014. Najnowsza wersja oprogramowania Radan 2014 wprowadza kilka udoskonaleń na potrzeby swoich użytkowników. W najnowszej odsłonie producent zwiększył możliwości w zakresie współpracy systemu Radan z programami CAD 3D, udoskonalił symulator obróbki oraz zwiększył możliwości algorytmu nestingu. Nie należy zapominać o nowych opcjach w technologii cięcia i wykrawania czy w gięciu.

Wszyscy klienci posiadający usługę subskrypcji otrzymają najnowszą wersę oprogramowanie Radan na płytach DVD.

Nowa funkcja w Radan 3D „Stwórz rozkład i dodaj do listy części”,umożliwiająca wykonanie rozkładu wszystkich części złożenia i dodania ich do listy nakładania, celem wycięcia bądź wykrawania. Ponadto funkcja sprawdza ile sztuk poszczególnych części jest w złożeniu i umożliwia powielenie ich w kontekście ilości pełnego złożenia.

Rozbudowa obsługi warstw. Teraz w Radan 2014 warstwy importowanego pliku DXF lub DWG są wyciągnięte do okna, co umożliwia wyłączanie bądź usuwanie niechcianych warstw.

Nowa pozycja w ustawieniach automatycznej obróbki „Potnij wycięcia”. Opcja pozwala na pocięcie na mniejsze elementy wewnętrznych odpadów z wyciętych elementów, celem uniknięcia kolizji w momencie, gdy element odpadowy przekrzywi się na stole wycinarki. Ustalamy na jak wielkie elementy pociąć odpad i system z automatu to wykonuje.

W Radan 2014 mamy możliwość obsługi narzędzi specjalnych o dowolnie skonfigurowanym zestawie.

W najnowszej wersji Radan mamy możliwość ustawienia wspólnej linii cięcia dla wykrawania poprzez ustalenie odstępu między detalami, specjalnie dla tej opcji.

Nowa pozycja na liście podsumowania nestingu, pokazująca status zaawansowania pracy nad danym arkuszem. Pozycje te to: brak obróbki, brak sekwencji, brak kodu, wykonane.

Nowy symulator w Radan 2014. W tej wersji pokazywany jest widok ruchu głowicy, można pokazać pojedyncze narzędzia i wynik ich pracy.

 

Radan 2013 R1

Cokolwiek potrzebujesz do obróbki blachy - mamy rozwiązanie!

Rozumiemy, że obróbka blach jest priorytetem w Twojej firmie. Z naszym oprogramowaniem Twoje przedsiębiorstwo znacząco obniży zapasy i zwiększy wykorzystanie materiału, co pozwoli uzyskać wyższy zwrot Twoich inwestycji.

Projektowanie

Radan3D jest wysoce wydajnym, dokładnym i prostym w obsłudze systemem projektowania 3D zaprojektowanym z myślą o procesie produkcji. Typowym zastosowaniem Radan3D jest rozwijanie detali z 3D do 2D oraz przygotowanie rysunków pod kątem dalszej edycji w Radpunch, Radprofile czy Radbend. Radan3D zapewnia proste przejście od projektu do procesu produkcji, oferując dokładnie to, czego oczekują użytkownicy - inżynierowie. Dzięki łatwemu w obsłudze modelowaniu 3D, system spełnia obecne i przyszłe wymagania.

Radraft to wszechstronne rozwiązanie dla projektowania 2D. Szereg wbudowanych, zaawansowanych funkcji i przyjazny interfejs sprawia, że program ten jest bardzo elastyczny i efektywny.

Radview został zaprojektowany z myślą o dostępie do dokumentacji w formie elektronicznej poprzez sieć komputerową. W obecnych czasach szybki dostęp do informacji technicznych, jest kwestią kluczową w przedsiębiorstwie produkcyjnym branży obróbki blach. 

Nakładanie

Radnest to wysoce efektywne narzędzie do nakładania detali na arkusze blach. Wykorzystując pełne możliwości zaawansowanych algorytmów obliczeniowych, Radnest znacząco zwiększa wykorzystanie materiału, co ma bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów materiałowych.

Używany razem z Radpunch w procesie przygotowania rozkroju, Radnest analizuje geometrię danego detalu pod kątem dostępnych narzędzi w głowicy narzędziowej czy magazynie. Efektem tego jest takie ułożenie detalu na arkuszu, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości techniczne obrabiarki dbając jednocześnie o bezkolizyjną pracę głowicy.

Podczas przygotowywania nakładania pod wycinanie w Radprofile, Radnest automatycznie może wygenerować wspólną linię cięcia, co pozwala ograniczyć czas pracy wycinarki oraz w maksymalnym stopniu wykorzystać materiał. Mostki podtrzymujące części można umieszczać ręcznie bądź automatycznie na arkuszu. Radnest może łączyć technologię wycinania i wykrawania, zwiększając tym samym możliwości programowe. Części, których wycięcie jest możliwe z zastosowaniem wspólnej linii cięcia, są automatycznie dobierane i układane w odpowiedni sposób a wobec pozostałych detali na rozkroju stosowane są standardowe odstępy. 

Wykrawanie

Radpunch jest wiodącym rozwiązaniem dla programowania wykrawarek CNC. Ponad 35-letnie doświadczenie w programowaniu wykrawarek, dało tysiące obsługiwanych obrabiarek na całym świecie. 

Radpunch jest samodzielnym oprogramowaniem, niezależnym od modelu maszyny. Dzięki wszechstronnym możliwościom obsługuje wykrawarki najbardziej znanych producentów jak: Amada, Baykal, Durma, Ermaksan, Euromac, Finn-Power, LVD Shape, LVD Stripp, Murata, Nisshinbo, Prima-Power, Pullmax, Rainer, Shape, Strippit, Tailift, Trumpf, Whitney, Widemann, Yawei Nisshinbo oraz wiel innych.

Radpunch jest zaprojektowany tak, aby zapewnić jak najkrótszy czas nastawienia maszyny oraz optymalnie wykorzystać jej możliwości.

Radnest rozszerza funkcjonalność Radpunch o w pełni automatyczny proces nakładania detali na arkusze, zarządzanie odpadami oraz wykorzystanie odpadów użytkowych.

Zaprojektowany jako zintegrowany z Radprofile, zarówno Radpunch jak i Radprofile zapewniają pełną optymalizację pracy wycinarek i wykrawarek oraz maszyn typu combo: wycinarka z wykrawarką. To potężne rozwiązanie zapewni obsługę z jednego systemu wszystkich posiadanych maszyn CNC oraz tych planowanych do zakupu w przyszłości, niezależnie od producenta czy modelu i rodzaju obrabiarki: wycinarka, wykrawarka, combo, ploter. 

Wycinanie

Radan z sukcesem obsługuje tysiące maszyn na całym świecie. Możliwość integracji z Radpunch, sprawia że Radan zapewniają pełną optymalizację pracy wycinarek i wykrawarek oraz maszyn typu combo: wycinarka z wykrawarką. To potężne rozwiązanie zapewni obsługę z jednego systemu wszystkich posiadanych maszyn CNC oraz tych planowanych do zakupu w przyszłości, niezależnie od producenta czy modelu i rodzaju obrabiarki: wycinarka, wykrawarka, combo, ploter.

Radnest podnosi funkcjonalność Radprofile poprzez pełne automatyczne nakładanie – rozkład detali na arkuszu wykorzystując wspólną linię cięcia, zagospodarowanie odpadów użytkowych oraz gospodarkę odpadami, przez co znacząco wzrasta wydajność produkcji.

Radtube jest wieloosiowym rozwiązaniem dla obsługi obrabiarek z obrotnicą, wycinających profile. Został stworzony z myślą wycinania kształtów w cięciu rur i profili.

Radm-ax to z kolei system obsługi wycinarek 5-osiowych, zaprojektowany i zoptymalizowany pod kątem przemysłu obróbki blach w branży samochodowej, lotniczej czy usługowej.

Wszystkie rozwiązania dla cięcia blach są niezależne od modelu i producenta maszyny, a do szerokiej gamy obsługiwanych maszyn należą m. in.: Adira, Adige, Amada, Balliu, Bystronic, Cincinnati, Cutlite, CY Laser, Hankwang, LVD Strippit, NTC, Mazak, Mitsubishi, Elektric, Prima Industrie, Prima-Power, Slvagnini, Strippit, Trupmf i wiele innych.

Zaginanie

Radbend to wiodący system programowania pras krawędziowych. Zintegrowany z Radan3D, SolidWorks czy Autodesk Inventor, Radbend umożliwia pełną symulację 3D procesu gięcia.

Wykorzystując zarówno geometrię 2D jak i 3D, Radbend automatycznie dobiera sekwencję gięć -zazwyczaj dobieraną ręcznie w wielu przedsiębiorstwach. Radbend jest odpowiedzią na oczekiwania technologiczne, wprowadzając takie rozwiązania jak: automatyczne wykrywanie kolizji, eliminację kosztownych prób oraz umożliwienie wykonania „produkcji za pierwszym podejściem”.

Radbend obsługuje całą serię obrabiarek, a m.in.: Accuurpress, Amada, Baykal, Byeler, Bystronic, Cincinnati, Durma, Edward Pearson, Finn-Power, LVD, Pullmax, Safan, Trumpf, Yawei i wiele innych.

 

 

Radan 2012 R2

 

Wykrawanie:

Odcinanie odpadów

W tej wersji dodaliśmy unikalne rozwiązanie, pozwalające na zarządzanie cięciem odpadów w maszynach do cięcia również w maszynach do wykrawania oraz maszynach typu combi.

Użytkownicy wykrawarek oraz maszyn combi mogą od tej wersji określać wymiary odcinanego odpadu który chcą zachować, dzięki czemu nie tylko zaoszczędzamy pieniądze na materiale ale również uzyskujemy oszczędności na zakładzie produkcyjnym.

Naturalne unikanie zacisków i użycie inteligentnego podejścia do mostkowania. Zapisywanie ustawień dla grubości materiału i strategii, które zawierają wybór między wycinaniem i wykrawaniem na maszynach typu combi.

Lista narzędzi

Śledząc informacje zwrotne od klientów, dokonaliśmy wiele ulepszeń do interaktywnej i dynamicznej listy narzędzi, która została wprowadzona w 2012 R1. Użytkownicy zauważą zwiększoną wydajność i funkcjonalność.

Podobna lista została wprowadzona w trybie nakładania. Podczas gdy w trybie kolejności, ta sama technologia jest używana do poprawy doświadczeń użytkownika. 

 

Łatwość użycia:

Alfanumeryczne wczytywanie plików standardowej obróbki

Użytkownik może teraz określić pliki STL za pomocą nazwy, a nie tylko liczby.

Wybór geometrii przez profil:

Aby ułatwić wybór cech, jest dostępna nowa metoda wyboru, co pozwala wybrać całe kontury (otwarte lub zamknięte), które mogą być wybrane za pomocą jednego kliknięcia.
 

Nakładanie:

Nakładanie prostokątne

W ramach naszego stałego inwestowania w nasz światowej klasy Nester, Radan 2012 R2 wprowadza całkowicie nowy algorytm dla części prawie prostokątnych.

Konfigurowalne Kolumny

Użytkownik może teraz dowolnie konfigurować informacje pokazywane na listach w oprogramowaniu Radan, listy te moga być grupowane wg potrzeb użytkownika.
 

Szybka Kalkulacja:

Radan 2012 R2 umożliwia przechowywanie wyników szybkiej kalkulacji w atrybutach części / rysunków, co z kolei oznacza, że ​​mogą być pokazane w raportach projektu nakładania lub HTML dla utworzonych arkuszy.

 

Wybranie płaszczyzny w Radbend

Wybór części w Radanie 3D do przeniesienia do modułu Radbend jest teraz bardziej wydajny i powtarzalny. Domyślnie, użytkownik wybiera tylko część do przeniesienia, Radan 3D będzie wybierał najbardziej optymalną kombinacje płaszczyzna-krawędź-wierzchołek. Użytkownik może ręcznie zmienić wybór za pomocą opcji "wskaż" i powrócić do automatycznego wyboru za pomocą opcji "Auto". Wybór jest przechowywany w części dla powtarzalności.

 

 

Radan  2012 R1

 

Wycinanie:

Usprawnione mostki
 
Znaczące zmiany w Radan 2012 R1 oferują większą kontrolę podczas automatycznego stosowania mostków i mikro połączeń dla wycinarek.
 

Ustawienia dla mikro połączeń i mostków mogą być teraz skonfigurowane w zasadach i stylach, co w rzeczywistości oznacza, że rodzaj i styl mostkowania może być uzależniony od wielkości i rodzaju profilu.

Na końcu profilu można zdefiniować nadpalenie lub mostek. 

Mostki na profilach

Aby zaoszczędzić czas na przebiciu grubego materiału, części mogą być teraz połączone korzystając z "mostków na profilach". Możesz dodać małe połączenie (ze szczeliną lub z nachodzeniem ) pomiędzy dwoma zewnętrznymi konturami tak aby je połączyć razem.
 

Interaktywna lista narzędzi:

Nowa interaktywna i dynamiczna lista narzędzi oferuje użytkownikom maszyn do wykrawania lub kombi bezprecedensowy poziom pomocy. To pozwala użytkownikowi na łatwe przeglądanie, weryfikację i manipulowanie wyborem narzędzi zastosowanych do części.

Nakładanie:

Właściwości arkusza

Zwiększenie wykorzystania materiału oraz oszczędności kosztów można osiągnąć za pomocą określenia właściowości arkuszy w 2012 R2. Ta dodatkowa funkcjonalność pozwala określić priorytet dla wielkości arkusza blachy, co zapewnia, że ten rozmiar arkusza będzie brany pod uwagę w pierwszej kolejności niż inne rozmiary arkuszy, arkusze o tym samym priorytecie będą porównywane pod względem wykorzystania materiału.

Wspólne właściwości części

Zarządzanie listą cześci w automatycznym nestingu stało się łatwiejsze dzięki przyciskowi do edytowania zbiorczego oraz do edytowania pojedynczych funkcji.

Usprawniona Dokumentacja

Opcja wypełnione części i arkusze zwiększa czytelność dokumentów graficznych stworzonych w Radanie. Miniaturki teraz zawsze rysowane są na białym tle niezależnie od indywidualnych ustawień ekranu użytkownika. 


Nowe nakładanie dla wspólnego cięcia:

Inteligentne nakładanie dla złożonych części

Radan 2012 R1 zapewnia użytkownikom większą kontrolę nad procesem nakładania podczas gdy części mają wspólną linię cięcia. Wprowadzenie opcji 'ta sama część', pozwala użytkownikowi na określenie maksymalnej liczby identycznych części, które chce nałożyć ze sobą ze wspólnym cięciem. 
 


Zaktualizowane rozwinięcia w Radbend

Tworzenie kodu NC dla prasy krawędziowej lub nawet tylko sprawdzenie wytwarzalności może mieć konsekwencje w odniesieniu do tolerancji gięcia wykorzystywanych podczas procesu rozwijania. Ulepszenia rozwinięcia w Radbendzie oznacza, że model 3D jest automatycznie aktualizowany z informacjami z Radbenda i może być rozłożony z odpowiednimi parametrami jakie wcześniej określono.

 

Radan 2011 R2

 

Licencje CLS:

CLS 2011 R2 zawiera wspracie Informowania Klientów. Różne rodzaje powiadomień oraz częstotliwość ich dostarczanie mogą być indywidualnie skonfigurowane wg użytkownika. Okno dialogowe wyświetla również historię ostatnich wiadomości.

Import plików 2D:

2011 R2 pozwala na określenie listy nazw warstw w plikach DXF i DWG. Co więcej jesli warstwa w plikach  DXF lub DWG, pasuje do wpisu na liście to pojedyncza warstwa zostanie wprowadzona i skonwertowana. Jeśli żadna z warstw w pliku nie pasuje do wpisu na liście to wszystkie warstwy zostaną wprowadzone i skonwertowane.


Rozwinięcia części 3D

Opcjonalne zachowania rozwinięć 3D w 2011 R2 mogą być modyfikowane. Ta zmiana pozwala użytkownikowi na uzyskanie większej kontroli na procesem rozwijania. Poprzednio podczas rozwinięcia części 3D, jeśli brakowało jakiś parametrów gięcia to oprogramowanie po cichu kalkulowało je w tle. W 2011 R2 jest możliwość ostrzeżenia przed brakiem jakichkolwiek parametrów.


Import plików 3D

Radan 2011 R2  został ulepszony o Kernel R21 ACIS. Ulepszenie to zaktualizowało translatory Catia V5 i Parasolid, więc wersja R20 i version 22 będzie odpowiedno stosowana. Dodatkowo pliki od wersji Pro/E Wildfire 5 są również wspierane.


Poniżej znajduje się przegląd wspieranych plików 3D:

 • ACIS R21
 • IGES  
 • STEP
 • Autodesk Inventor 2011
 • SolidWorks 2011
 • Solid Edge v20
 • Parasolid v22
 • Catia V4 4.2.4
 • Catia V5 R20
 • Pro/Engineer Wildfire 5
 • Unigraphics NX5

Projekty nakładania:

Wykluczenie Części, Arkuszy i Odpadów:
Aby uzyskać więcej kontroli nad specyficznymi rozmiarami części  i arkusza, użytkownik może wykluczyć specyficzne elementy z automatycznego nakładania. Aby zapewnić indywidualne wymagania użytkowników, umożliwiono ustawienie "Priorytetu części".


Symbole Wielu Części:

2011 R2 ma nową funkcjonalność, która pozwala w nakładaniu na rozpoznanie i użycie symboli wielu części. Nester w ten sposób zapewnia, że prawidłowe części są wytwarzane w prawidłowych ilościach. Rozpoznaje, że w rysunku wiele pojedynczych części a nie jedną wielka część. 
 

Odpady:  

Utylizacja Premium

2011 R2 zapewnia użytkownikom możliwość ustalania zasad w systemie, aby zapewnić maksymalne wykorzystanie arkusza. W razie potrzeby, użytkownik może określić, że odpady powinny być preferowane jako pierwsze zamiast prostokątnych arkuszy w automatycznym nakładaniu. W 2011 R2, wartość może być zastosowana do odpadów, ta wartość reprezentuje maksymalny procent odpadu, który użytkownik jest gotów poświęcić, gdy są one bezpośrednio porównywane do prostokątnych arkuszy.


 

Publikowanie odpadów

Nowy przycisk publikowania odpadów zezwala na publikowanie odpadów do centralnego folderu. Użytkownik może zdecydować czy opublikować odpad jak tylko utworzy się nakładanie lub zaczekać aż część zostanie wyprodukowana. 


Ustawienia maszyny:

Poprawienie czasu przygotowania maszyny jest oczywistym sposobem na zaosczędzenie czasu i pieniędzy. Oprogramowanie Radan 2011 R2 optymalizuje wybór narzędzia,zapobiegając niepotrzebnym zmianom narzędzi. W dodatku w 2011 R2 poprawia elastyczność użytkownika jeśli chodzi o spiętrzanie części. W poprzednich wydaniach Radan zatrzymywał obrabiarkę jeśli spiętrzenie robiło się za wysokie, w tym wydaniu system notyfikacji alarmuje operatora o fakcie, że musi usunąć części.

Infrastruktura

Dodatkowe upsprawnienia infrastruktury Radan 2011 R2, takie jak:

 • Ulepszenie do Visual Studio 2010
 • Nowy Kernel ACIS

 

Radan 2011 R1

 

Środowisko Importu Plików

Pliki 2D DXF i DWG teraz mogą być łatwo przekonwertowane i dodane zarówno do harmonogramu jak i do projektu nakładania. Łączy ze sobą operacje konwersji, ustawienia właściwości materiału oraz parametrów w nakładaniu. Wszystko to w jednym przyjaznym dla użytkownika interfejsie.

Projekty nakładania

Nowa ikona w interfejsie Projektu Nakładania pozwala na wygenerowanie wielu różnych raportów. Dostarczono następujące szablony raportów:

 • Podsumowanie materiału: ten raport pokazuje podsumowanie arkuszy i odpadów użytych w projekcie, oraz odpadów wygenerowanych podczas nakladania.
 • Przegląd nakładania: pokazuje wszystkie nakładania w projekcie i nałożone części na arkuszach.
 • Podsumowanie nakładania: pokazuje wszystkie nakładania w projekcie razem z wykorzystaniem materiału i czasem cyklu.
 • Przegląd części: pokazuje części w projekcie oraz na którym arkuszu mogą byc znalezione.
 • Podsumowanie części: pokazuje podsumowanie części i ich ilości nałożonych w projekcie nakładania.

Wyniki Nakładania

Zbudowany na silniku nakładania, który został wprowadzony w 2010 R2, nester jest jeszcze potężniejszy. Nester automatycznie używa całej dostępnej mocy procesora w poszukiwaniu najlepszych układów części na arkuszu. W wyniku czego nester jest szybszy i bardziej efektywny i zapewnia doskonałe zużycie materiału. Redukcja programu.

W Radanie 2011 R1 zauważysz powrót Redukcji Programu, jest teraz dostępna w Nakładaniu Prostokątnym i O Kształcie Rzeczywistym. Redukcja Programu bardziej celuje w redukcje ilości różnych wygenerowanych nakładań niż w redukcje ilości zużycia materiału. W niektórych przypadkach, używając Redukcji Programu zauważono poprawę generalnego zużycia materiału.

Szybka Kalkulacja

Teraz dostępna w wersji 2011 R1, Szybka Kalkulacja daje Ci możliwość oszacowania kosztów produkcji Twoich części. Szybka Kalkulacja bierze pod uwagę nastepujące koszty:

 • Koszt materiału
 • Koszt ustawienia maszyny
 • Koszt czasu pracy maszyny
 • Koszt robocizny

Szybką Kalkulacje możesz użyć z pojedynczymi częściami, nakładaniami lub projektami nakładania.

Platforma .NET 

Klienci Radana, od wersji Radan 05, mieli możliwość dodawania makr korzystając z VBA, z wydaniem 2011 R1 makra można napisać w jakikmkolwiek języku wspieranym przez .NET.
 


Uzyskaj jak najwięcej z najnowszej wersji!

Uczestnicz w jednym z kursów 2011 R1 aby być pewnym, że uzyskałeś jak najwięcej z nowego wydania - aby zobaczyć dostępne daty odwiedź sekcje szkolenia lub kliknij tutaj

 

Radan 2010 R2

 

CAD 2D 

Wiele usprawnień  CAD 2D w tym:

 • Teraz możliwy jest import plików AutoCAD 2010 DWG & DXF.
 • Wyświetlanie Obiektów Proxy w Radanie.
 • Automatyczna korekcja mniejszych błędów w plikach DXF, podnosi niezawodność importowania.
   

Wydajność Nakładania

Pomaga zaoszczędzić więcej materiału i Twoich pieniędzy!

 • Nowe ułożenia części -  Przełomowe udoskonalenia oprogramowania do nakładania, umożliwia inteligentną analizę materiału w arkuszach, aby wybrać najbardziej efektywny sposób aranżacji części do nakładania.

Silnik Nakładania

Elastyczność oferowana przez nowy Nester pozwoliła Radanowi dodać nowe funkcje, które będą miały istotne znaczenie dla użytkowników, w tym:

 • Nakładanie w otworach i szczelinach
 • Opcje położenia części
 • Lustrzene odbicia części
 • Nakładanie części z wieloma zewnętrznymi konturami
   

Raporty Wyników

Nester tworzy jasne podsumowanie i szczegółowy raport, który jest dostępny natychmiast po nałożeniu części lub na dalszym etapie:

 • Zapewnia podsumowanie, co zostało ukończone
   
 • Daje możliwość wygenerowania bardziej szczegółowego raportu
 • Oszczedność czasu jeśli zostały popełnione błędy

 

Radan 2010 R1

Usprawnienia CAD 2D

Wiele usprawnień modułu CAD 2D, które w znaczący sposób oszczędzają czas podczas edycji.

 • Podglądy linii
 • Podglądy równoległych cech i konturów
 • Miejscowe usunięcia - pojedynczym kliknięciem

 

Usprawnienia CAD 3D  

Najnowsza technologia się opłaca 

 • Nowy Kernel ACIS 19 
 • Drukowanie widoków 3D
 • Nowe translatory dla:     
  Parasolid V20
  Catia V5 R19
  Pro/E Wildfire 4

Import plików DXF 

Już nie gubi się w translacji

 • Ulepszone Wsparcie dla
  - Tolerancji Wymiarów
  - Specjalnych Znaków
  - Regionów

Oszczędzanie materiału stało się proste

 • Nakładanie pojedynczej części korzysta z kształtów rzeczywistych (true shape)
 • Cechy wykrawania pod zaciski są automatycznie dzielone

Maksymalna kontrola podczas nakładania detali na arkusz

Łatwe zarządzanie częściami, arkuszami i nakładaniami (nestingami) oparte na nowo wprowadzonym interfejsie Projektu Nakładania.

 • Dopasowanie materiału (filtrowanie)
 • Grupowanie części i nakładań wg dowolnego obiektu

Olbrzymi postęp naprzód w programowaniu złożonych obrabiarek

 • Alternatywne strategie pozwalają oprogramowaniu zaproponować najlepszą strategię usunięcia części.
 • Łatwa i bezpieczna automatyzacja procesu obróbki dzięki usprawnionym więzom.
 • Potężne automatyczne procedury sekwencjonowania są teraz dostępne na wyciągnięcie ręki.