Przyjęcie wielu pozycji w RMA

RADAN Magazyn Arkuszy (RMA) to dodatek do systemu CAD/CAM, oparty na bazie danych MS SQL. Może on przechowywać ogromne ilości danych na temat wszystkich arkuszy w przedsiębiorstwie. Dzięki wbudowanej przeglądarce i filtrom łatwo odnaleźć konkretny materiał. Poniżej przedstawiony został sposób wykonania przyjęcia magazynowego w RMA.

W celu wpisania jednocześnie wielu arkuszy do bazy danych RMA należy kliknąć na zakładkę Magazyn blach, a następnie na Przyjęcie wielu pozycji

Wybór części do odgięcia

Następnie w wyświetlonym oknie należy uzupełnić pola dotyczące wpisywanych arkuszy, między innymi: materiał, grubość, ilość dostępne, wymiary, jednostki:

Wybór części do odgięcia

Uzupełniając pierwszy wiersz, automatycznie pojawi się kolejny do uzupełnienia. Dodatkowo jeśli nazwa materiału będzie pokrywała się z istniejącą już w bazie, RMA pokaże podpowiedzi:

Wybór części do odgięcia

Wybierając opcję Wczytaj do bazy i akceptując komunikat:

Wybór części do odgięcia

 wszystkie arkusze zostaną wpisanedo bazy danych.

Aby sprawdzić stan magazynowy należy przejść do zakładki Magazyn blach, a następnie Import blach.

Wybór części do odgięcia

W wyświetlonym oknie pojawi się lista wpisanych arkuszy:

Wybór części do odgięcia

Aby wczytać arkusze z listy do RADANa należy wybrać jedną z opcji:

  • • Wczytaj Wszystkie Arkusze do RADANa
  • • Wczytaj Tylko Wybrane Arkusze 

Poniżej znajduje się krótki film ilustrujący tutorial:

Poprzedni | Następny