Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu naszych klientów z przyjemnością informujemy o innowacyjnym rozwiązaniu w zakresie zarządzania z poziomu oprogramowania RADAN CAM. Dzięki podjętej współpracy z firmą zajmującą się systemami ERP/MRP – Wizja.Net, RADAN uzyskał możliwość pobierania i zwracania szczegółowych informacji do i z systemu Wizja ERP. Ogólnie rzecz ujmując system RADAN w połączeniu z Wizja.ERP stanowi kompletny system do zarządzania produkcją w firmach zajmujących się obróbką blach.

Interfejs połączonego systemu oferuje wiele nowych możliwości, z których najbardziej interesujące to:

 • zarządzanie magazynem blach za pomocą specjalnego modułu do pobierania pełnych arkuszy z ERP, blokowanie ich „do produkcji” w magazynie a także przekazywanie informacji do bazy danych magazynu blach informacji o powstałych odpadach użytkowych
 • hurtowe lub pojedyncze pobieranie zleceń z ERP prosto do Projektu Nestingu w RADAN
 • automatyczny transfer i obróbka skojarzonych ze zleceniami plików (DXF, DWG, SYM)
 • automatyczne przesyłanie informacji zwrotnej do ERP dotyczącej statusu poszczególnych zleceń
 • szybka kalkulacja kosztów danego zlecenia wraz z automatyczną informacją zwrotną do ERP

Oprócz tego system Wizja.ERP jest samodzielnym, w pełni zautomatyzowanym systemem ERP, który można dostosować do Państwa potrzeb. Poniżej zarys pozostałych, niezwiązanych bezpośrednio z oprogramowaniem RADAN CAM, poszczególnych możliwości systemu Wizja.ERP:

Wizja.ERP

 • Pełna gospodarka magazynowa w tym obsługa magazynów konsygnacyjnych.
 • Obsługa wszelkich dokumentów finansowych i rozrachunków z kontrahentami. 
 • Integracja obiegu dokumentów od oferty poprzez zamówienia do faktury i wydania towaru.
 • Pełna integracja w systemie funkcji Finansowo-Księgowych i Kadrowo-Płacowych.

Wizja.MRP

 • Rozbudowane definiowanie receptur i opisu procesu technologicznego.
 • Rozliczanie kosztów produkcji wraz z budżetowaniem i planowaniem.
 • Wspomaganie procesu tworzenia zamówień do dostawców wg specyficznych algorytmów.
 • Współpraca systemu z płacami opartymi o akord.

Wizja.CRM

 • Elastyczna definicja opisu kontrahenta.
 • Rejestracja wszystkich kontaktów z klientami (e-maile, faksy, telefony, SMS-y).
 • Rozbudowany system zadaniowo-projektowy.
 • Harmonogramowanie i rozliczanie czasu wykonania poszczególnych zadań.
 • Integracja projektów i zadań z produkcja i sprzedażą.
 • Współpraca z urządzeniami mobilnymi (telefony, palmtopy).

Technologia

Wizja.ERP/CRM działa w oparciu o sieć Intranet/Internet i przeglądarki internetowe. Instalacji systemu dokonuje się wyłącznie na serwerze, obsługa zaś jest możliwa przy wykorzystaniu dowolnych stacji roboczych wyposażonych w przeglądarkę internetową. Dzięki temu dostęp do aplikacji jest możliwy z dowolnej lokalizacji a przy tym bezpieczny poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań. Pozwala to między innymi na zdalne administrowanie systemem co oznacza natychmiastowe reagowanie na problemy użytkowników.

System jest stworzony w technologii Java, co pozwala na uruchomienie go na dowolnym systemie operacyjnym. Najwyższa wydajność jest osiągana na platformie Linux z użyciem bazy danych PostgreSQL, co jednocześnie ogranicza dodatkowe koszty licencyjne serwera. Możliwa jest również instalacja aplikacji na serwerze opartym o system Microsoft Server i bazę danych Microsoft SQL.

Wizja.ERP/CRM jest systemem wykorzystującym popularne technologie informatyczne. Raporty

tworzone są w formatach PDF oraz Excel. Komunikację z systemami zewnętrznymi ułatwia technologia XML. Możliwa jest także współpraca z narzędziami takimi jak MS Outlook.

Mocne strony

W przypadku wielu systemów ERP/CRM poważnym ograniczeniem jest brak elastyczności i dostosowania do potrzeb Klienta. Wyróżniającą cechą, którą posiada Wizja.ERP/CRM jest możliwość płynnej definicji informacji o kliencie w postaci definiowalnych pól strukturalnych i drzewiastych, formularzy, list, słowników, paneli oraz dowolnych akcji. Możliwe jest również określenie praw dostępu w bardzo szerokim zakresie i z dużą szczegółowością.

Cechuje nas indywidualne podejście do klienta. Każde wdrożenie poprzedzone jest szczegółową analizą przedwdrożeniową zakończoną projektem. Dzięki temu określane są ściśle potrzeby Klienta, identyfikowane są potencjalne zagrożenia, a późniejsze wdrożenie realizowane jest „na miarę”.

Kolejnym istotnym elementem systemu Wizja.ERP/CRM jest otwartość na technologie przenośne, takie jak komputery typu palmtop oraz telefony komórkowe. Dostęp do systemu poprzez przeglądarkę internetową pozwala na uruchomienie aplikacji nie tylko w środowisku intranetowym, lecz także ekstranetowym lub internetowym.

Klient używający Wizja.ERP/CRM ma pewność, że na żadnym etapie rozwoju nie zostanie ograniczony przez możliwości aplikacji. System jest w pełni skalowalny i pozwala na dowolne rozszerzanie o nowe funkcjonalności.

Platforma systemu

Wizja.ERP/CRM to platforma, która służy do szybkiego tworzenia rozbudowanych systemów kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem. Platforma ta skonstruowana jest w taki sposób, że indywidualne dostosowanie wykonywane jest w znacznym stopniu na poziomie konfiguracji. Pozwala to na ograniczenie kosztów oraz szybsze zbudowanie narzędzia precyzyjnie dopasowanego do potrzeb Klienta.

W systemie możliwe jest opisanie dowolnego interaktywnego procesu obsługi klienta czy obiegu dokumentów.  Umożliwiają to definiowalne struktury danych, dzięki którym w szybki sposób można rozbudować standardowe kartoteki i rejestry o dodatkowe elementy takie jak spis oddziałów dla kontrahenta, dodatkowe warunki realizacji dla zamówienia czy informacje o prowizjach dla pracowników.

Wszystkie informacje są połączone ze sobą relacjami, co pozwala na szybkie przełączanie się pomiędzy poszczególnymi obiektami w systemie i łatwe śledzenie ich powiązań.

Każda modyfikacja danych oznacza archiwizację poprzednich wpisów umożliwiając odtworzenie historii zmian poszczególnych kartotek i rejestrów.

Rozbudowany system uprawnień zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa systemu i przechowywanych w nim informacji. Uprawnienia można definiować na wielu poziomach włącznie z poszczególnymi cechami struktur. Przykładowo użytkownik może przeglądać i wykonywać operacje na danych swoich klientów, nie mając uprawnień do informacji pozostałych pracowników. 

Poprzedni | Następny