Usprawnienia w CAD/CAM

Najnowsza wersja RADAN 2016 R1 już wkrótce zostanie dostarczona naszym subskrybentom. Niesie ona szereg nowości i udoskonaleń.

RADAN w wersji 2016 R1 to kilka milowych kroków usprawniających działanie systemu w obszarach: CAD/CAM, Radbend, RADM-ax oraz Radtube. Ponadto zauważalne jest pełniejsze powiązanie tych modułów - poprzez ujednolicenie stylów, typu plików czy ikon.

Każdą nową wersję RADAN udostępniamy za darmo dla użytkowników posiadających aktualną usługę subskrypcji.

Jak twierdzi Olaf Körner, Menedzer Produktu:

RADAN to właściwie cały zestaw połączonych, współpracujących ze sobą produktów. Przykładowo współpraca pomiędzy 3D CAD/CAM a oprogramowaniem prasy Radbend. Podczas gdy producent rozwija model, chce on mieć świadomość, jakie procesy produkcyjne będą wymagane do w procesie wytwarzania. W oparciu jedynie o plik 3D nie można stwierdzić, czy wymagane będzie 5-osiowe cięcie laserem. Technicznie ma to sens tylko wtedy, gdy produkty są bliżej siebie.”

Oto najbardziej znaczące usprawnienia, jakie niesie nowy RADAN w obszarze CAD/CAM

Interaktywna automatyczna obróbka

W odróżnieniu do poprzednich wersji, RADAN 2016 R1 pozwala lepiej wykorzystać doświadczenie inżynierów. Umożliwia samodzielne podejmowanie decyzji, które obszary elementu wytwarzanego zostaną objęte obróbką z automatycznym doborem narzędzi. Uelastycznienie doboru narzędzi to większa efektywność ale i kreatywność.

Interaktywna automatyczna obróbka

Wsparcie dla najnowszych formatów plików 2D i 3D

Nowa wersja RADAN aktualizuje wszystkie konwertery plików. Teraz możliwe jest wczytywanie dodatkowych informacji, jak rodzaj materiału czy grubość.

Wsparcie dla najnowszych formatów plików 2D i 3D

Nowy panel boczny

Zaraz po zaimportowaniu modelu 3D, RADAN przeprowadza jego analizę. Listę zidentyfikowanych podzespołów i materiałów prezentuje w postaci czytelnego wykazu zlokalizowanego w prawej stronie ekranu. Rozpoznaje, które części są blaszane, do dalszej obrobki, a które są nieistotne tak jak śruby czy nakrętki. Pozwala to określić, czy można przejść z arkuszem części do następnego etapu. Czy surowiec jest dostępny i czy jego grubość została prawidłowo obliczona. To zmniejsza ryzyko błędów.

Nowy panel boczny

Wpalenie w otwartym profilu

RADAN 2016 rozszerza możliwości specyfikacji warunków cięcia, w tym otwartych profili i odcięć arkusza. Z nową funkcją wpalenia w otwartym profilu, użytkownicy mogą wybrać początkowy warunek cięcia… Dzięki czemu mogą łagodnie rozpocząć przebicie materiału.

Otwarcie profilu lead-ins

Postaw na nowy RADAN – Zapytaj o ofertę

Poprzedni | Następny