Usprawnienia wycinania w RADAN 2018 R1

Najnowsza wersja oprogramowania RADAN 2018 R1 obfituje w wiele nowych i udoskonalonych funkcji. Oprogramowanie zawiera całe spektrum funkcjonalności wspomagających wykonywanie codziennych inżynierskich zadań. W najnowszej wersji systemu wprowadzono kilka usprawnień wycinania, których skrócony opis znajduje się poniżej.

 

Grawerowanie inteligentnego kreskowania

Inteligentne kreskowanie odpowiednim kolorem pióra jest teraz automatycznie grawerowane w automatycznej obróbce - nie ma potrzeby zaznaczania go w kreskowaniu.

Wybór części do odgięcia

Zasady dla automatycznego zaokrąglania

Automatyczne zaokrąglanie na maszynach wycinających jest teraz kontrolowane poprzez zasady w automatycznej obróbce.

Wybór części do odgięcia

Maszyny typu Combi – cięcie odpadu wewnątrz profilu

Automatyczna obróbka na maszynach typu combi dokona automatycznego cięcia odpadu wewnątrz profilu.

Wybór części do odgięcia

Profile mostków

Brak dodatkowych wpaleń na mostkach na linii. Autoobróbka doda mostki na linii bez wpaleń na wierzchołku chyba, że punkt wpalenia (ldatum) jest zaznaczony lub mostki są bez wpaleń.

Skanowanie Cięcia

Podczas autoobróbki z inteligentną kolejnością, cięcia liniowe, które będą cięte typem flycut, nie będą już dzielone w połowie.

Zaokrąglanie dla podcięć

Od wersji 2018 R1 zaokrąglenie jest dostępne dla podcięć.

Wybór części do odgięcia

Odcięcia

W tej wersji zostały dodane dwie nowe opcje dla odcinania arkusza.

Wybór części do odgięcia

 

Opcja Prostokątnych odcięć - odcinany jest niewykorzystany obszar arkusza, podzielony na prostokątne kształty, biorąc pod uwagę wpisane wcześniej idealne wymiary oraz minimalny rozmiar.

Wybór części do odgięcia

 

Opcja przylegającego odcinania -  odcinany jest niewykorzystany obszar arkusza jako całość.

Wybór części do odgięcia

Otwory na śruby

RADAN CAD/CAM 2018 R1 wspiera precyzyjne cięcie okrągłych otworów (otworów na śruby) na wycinarkach plazmowych. Nowa zakładka w autoobróbce posiada najważniejsze parametry.

Wybór części do odgięcia

Poprzedni | Następny