RADAN Tech Tips 2

 

Jak wykonać tekst na detalu przy użyciu wycinarki lub wykrawarki Powrót do listy TECH TIPS
Pyt: Jak można wykonać napis na części poprzez grawerowanie na wycinarce a jak na wykrawarce?

Odp: Aby wykonać dowolny napis na części, należy:

1.    Sprawdzić w ustawieniach technologicznych naszej maszyny w ustawieniach automatycznej obróbki, które pióro jest identyfikowane przez RADAN, jako to do grawerowania (obrazek 1 dla maszyn wycinających) lub sprawdzić jakie narzędzie jest wybrane do wykonania tekstu dla wykrawarek (obrazek 2).

radan techtips - automatyczna obróbka
Obrazek1

Obróbka Automatyczna 2
Obrazek 2


2.    W trybie rysowania części, z menu po lewej stronie, wybierz ikonę Tekstetchtext6.jpg, a następnie poniżej opcję Realizuj w rysunkuetchtext4a.jpg .

 

3.    Wybierz numer (kolor) odpowiedniego pióra dla wycinania lub wykrawania w Ustawienia tekstu (obrazek 3).

Ustaw tekst
Obrazek 3

4.    Ustaw pozostałe ustawienia dotyczące tekstu i wpisz żądany tekst w oknie edytora tekstu.

Wieloliniowy edytor tekstu
Obrazek 4

5.    Umieść tekst w żądanym miejscu na detalu i sprawdź czy wykonany jest odpowiednim kolorem pióra.

Detal
Obrazek 5

6.   Wykonaj standardową obróbkę detalu, a ścieżka tekstu zostanie automatycznie wykonana z warunkami określonymi dla wycinania bądź wykrawania.

Zaleca się również, aby w ustawieniach nakładania w zakładce Opcje nakładania, określić pod pozycją Pióra do zignorowania nasze pióro tekstu.

Harmonogram nakładania
Obrazek 6

Zabieg ten jest potrzebny, aby poprawnie wykonać nakładanie detalu z tekstem. Tekst zamieniany jest na linie i łuki, dlatego dla programu podczas nakładania jest on widoczny jako otwarta geometria, co utrudnia wykonanie nakładania (obrazek poniżej)

Detal
Obrazek 7

Dlatego też, należy przed wykonaniem nakładania ustawić pióro naszego tekstu jako nieznaczące w procesie nakładania.

Aby tego zabiegu nie wykonywać przy każdym nakładaniu, zaleca się aby ustawić te informacje w plikach systemowych RADAN. Przykładowe pliki systemowe dla danego użytkownika:

Pliki
Obrazek 8

Pliki te można znaleźć w lokalizacji określonej poprzez system zarzadzania plikami RADAN, System Info:

Info
Obrazek 9

Należy wybrać Explore Dat, gdzie znajdziemy intersujący nas plik psys_userfiles.

Otwieramy plik przy pomocy dowolnego edytora tekstu, znajdujemy odpowiedną linię i poprawiamy jak poniżej:

Dodaj dane
Obrazek 10

Powyższa zmiana pozwoli na uniknięcie błędu spowodowanego otwartą geometrią dla naszego tekstu w procesie nakładania.
W przypadku dalszych pytań zapraszamy do kontaktu z Naszym działem technicznym radan@radancnc.pl