RADAN Tech Tips 3

 

Jak aktywować niblowanie dla elementów profili łukowych Lista RADAN Tech Tips<< POWRÓT LISTA TECH TIPS
Pyt: Jak użyć narzędzia w obróbce niblowania dla elementów profili łukowych?

Odp: Aby móc używać określonego narzędzia  w procesie niblowania, musimy zaznaczyć taką opcję w edytorze ustawień tego narzędzia. Jak to zrobić? Menu górne Konfiguracja à Edytor biblioteki narzędzi w trybie obróbczym.:

Jak aktywować niblowanie dla elementów profili łukowych
Obrazek1

Obrazek poniżej pokazuje, jak błędnie wykonano obróbkę rowka.

Opis: nibbling3.jpg
Obrazek 2

Na następnym obrazku ta sama część po aktywowaniu opcji niblowania w ustawieniach narzędzia.

Opis: nibbling4.jpg
Obrazek 3

Aby określić narzędzie do niblowania jakiego chcemy używać w trybie automatycznym, należy w ustawieniach autoobróbki w zakładce Narzędzia preferowane wybrać pożądane, jak na rysunku poniżej.

Jak aktywować niblowanie dla elementów profili łukowych
Obrazek 4

Należy również pamiętać, że RADAN do obróbki linii prostych narzędzie okrągłe wybierze jako ostatnią możliwość, w przypadku gdy nie będzie odpowiednich narzędzi prostokątnych bądź kwadratowych. Ponadto wykonane zostaną tylko te linie, w których możliwe jest zastosowanie nachodzenia, czyli przejście narzędzia nieco dalej niż pokazuje to profil linii.
Standardowo wszystkie łuki są wykonywane narzędziem okrągłym. Aczkolwiek, jeśli posiadamy maszynę ze stacjami indeksowanymi kontrolowanymi automatycznie, w ustawieniach obróbki określimy narzędzie prostokątne jako preferowane, to łuki będą niblowane tym narzędziem. Należy jednak pamiętać, aby ustawić odpowiednią chropowatość niblowania w ustawieniach autoobróbki.

Chropowatość niblowania, to maksymalna dozwolona wysokość nierówności (ma to wpływ na jakość końcową powierzchni) jak powstaje w procesie obróbki łuków narzędziem prostokątnym. Jeśli narzędzia do obróbki szyków nie pozwalają na osiągnięcie oczekiwanego efektu w obróbce łuków, to łuk zostanie wykonany narzędziem okrągłym.

Jak aktywować niblowanie dla elementów profili łukowych

Obrazek 5

Wysokość nierówności która ma wpływ na chropowatość niblowania elementów łukowych, jest ustawiana w Edytorze konfiguracji maszyny.

Jak aktywować niblowanie dla elementów profili łukowych
Obrazek 5


W przypadku dalszych pytań zapraszamy do kontaktu z Naszym działem technicznym radan@radancnc.pl