RADAN Tech Tips 4

 

Jak importować oraz eksportować pliki typu DXF do/z RADAN  Lista RADAN Tech Tips<< POWRÓT LISTA TECH TIPS
Pyt: Jaka jest procedura importowania oraz eksportowania plików DXF do systemu RADAN?

Odp: Aby zaimportować lub wyeksportować plik DXF w RADAN należy:

Wyróżniamy w RADAN dwie metody do importowania plików DXF; wybór metody uzależniony jest od ilości plików jakie chcemy importować. 
 
Do importu jednego pliku używamy opcji Otwórz z menu górnego i za pomocą okna dialogowego wskazujemy interesujący Nas plik. W przypadku importowania wielu plików używamy Kreatora Importu plików DXF.

W przypadku importowania jednego pliku DXF w oknie dialogowym Otwórz rysunek, należy w polu Pliki typu wybrać rozszerzenie DXF, aby móc przefiltrować zawartość wskazanego folderu (rys.1).
 
Rys. 1.
 
Przycisk Opcje dostępny w oknie dialogowym, pozwala na ustawienie opcji importu pliku. Jeśli zawsze używamy tych samych ustawień importu, to można zapisać je jako szablon i używać przy importowaniu innych plików DXF.
 
W oknie tym mamy dostępnych wiele opcji, pozwalających ustawić sposób importowania pliku. Opcje te pogrupowane są na pięć kategorii: Rysunek, Konwersja, Odwzorowanie Czcionki, Odwzorowanie Koloru, Konwertuj Warstwy. Opis wszystkich dostępnych opcji można znaleźć pod przyciskiem dostępnym w prawym górnym narożniku okna.
 
Rys. 2
 
Jeśli chcemy importować więcej jak jeden plik DXF, wtedy warto skorzystać z Kreatora Importu plików DXF. Dostępny jest on z menu Plik > Importuj > Rysunek 2D…
 
Rys. 3
 
Po wybraniu opcji, pokaże się okno importu plików z możliwością wyboru plików do importu, wybierz Przeglądaj:
 
Rys. 4
 
Po wybraniu Przeglądaj, możesz wybrać typ plików DXF, DWG lub IGES.
 
Rys. 5
 
Kombinacja klawiszy Shift + LKM lub CTRL + LKM pozwala na wybranie plików do importu.
 
Gdy zaznaczysz pożądane pliki, kolejnym krokiem jest zaakceptowanie pierwszego kroku.
 
Rys. 6
 
Drugie okno to te same opcje jak w przypadku importowania poprzez funkcje Otwórz rysunek (opisany wyżej). 
 
Opcje ustawień mogą być zapisane jako szablon i wykorzystywane w kolejnych importach.
 
Kolejny krok to wybór, w jakim typie pliku mają zostać zapisane importowane pliki DXF. Do wyboru mamy pliki rysunkowe radan (.drg) lub pliki obiektowe radan (.sym).
Ostatni krok to wskazanie lokalizacji gdzie dane pliki mają zostać zapisane.
 
Rys. 7
 
Klikniecie przycisku Zakończ kończy importowanie.  RADAN przekonwertuje pliki DXF, DWG lub IGES na pliki radan DRG lub SYM.
 
Podobnie wygląda sprawa eksportowania plików z radan na zewnątrz programu. Wyróżniamy dwa sposoby na uzyskanie plików DXF. Tak samo jak w importowaniu, typ metody uzależniony jest od ilości plików do wyeksportowania. Chcąc stworzyć z jednego rysunku radan jeden plik DXF, wykorzystujemy opcję Zapisz.
 
Wywołanie opcji wyświetla okno zapisu, w którym jako typ pliku do zapisania wybieramy DXF lub IGES.
 
Rys. 8
 
•    UWAGA: Niedostępny jest typ pliku DWG jako eksport.
 
W momencie eksportowania wielu plików, wykorzystujemy opcje z menu Plik  Eksportuj  Rysunek 2D.
 
Rys. 9
 

W przypadku dalszych pytań zapraszamy do kontaktu z Naszym działem technicznym radan@radancnc.pl