RADAN Tech Tips 5

Dodanie narzędzi specjalnych do biblioteki narzędzi

 • Aby dodać narzędzie specjalne musimy znajdować się w obróbce (wykrawanie, wycinanie) w projekcie nestingu lub edytorze części 
 
 
 • Wybieramy Edytor biblioteki narzędzi z konfiguracji
 • Wybieramy ikonę dodaj narzędzie
 • Wybieramy Typ narzędzia Specjalne oraz nadajemy mu unikalny numer.
 • W komunikacie Wybieramy tak
 • Klikamy ok
 • Wybieramy ikonę otwórz część, open part (czerwone kółko na obrazku), wybieramy katalog z symbolami narzędzi (system-symbols), domyślnie znajduje się on w ścieżce C:\RADAN\system-symbols
 • Wybieramy nasz numer narzędzia, klikamy otwórz.
 • Rysujemy geometrię narzędzia, w tym przypadku sześciokąt. Zaleca się rysować zielonym piórem 3. Krzyżyk w środku można usunąć.
 • Zapisujemy (Nadpisujemy istniejący plik)
 
 • Jeżeli nie usunęliśmy krzyżyka ze środka geometrii wyskoczy komunikat, wybieramy kontynuuj. 
 • Poźniej pojawi się komunikat 
 • Komunikat mówi o nie zamkniętej geometrii (krzyżyk w środku). Wybieramy tak.
 • Wracamy do edytora biblioteki narzędzi (patrz. Punkty 1-4).  Widzimy już podgląd geometrii narzędzia specjalnego. 
 • Gotowe