Kalkulator Wykorzystania Materiału
Przeciętny koszt arkusza (EUR)
Ilość przetworzonych arkuszy na dzień

Wartość blachy przetwarzanej dziennie  
Wartość blachy przetwarzanej tygodniowo  
Wartość blachy przetwarzanej rocznie  

2% potencjalna wartość blachy zaoszczędzonej rocznie  
3% potencjalna wartość blachy zaoszczędzonej rocznie  
4% potencjalna wartość blachy zaoszczędzonej rocznie  
5% potencjalna wartość blachy zaoszczędzonej rocznie  

Radbend ROI Calculator (Na jedną maszynę)
Typowa stawka godzinowa (EUR)
Tygodnie pracujące/rok
Godziny Produkcji/tydzień
Typowa poprawa programowania offline Radbend
Aktualna wydajność % na dzień

Godziny pracujące rocznie  
Koszt roczny  
Koszt czasu przestoju  

Potencjalne oszczędności na maszynę w roku