RADAN usprawnia produkcję w AMC RADAN usprawnia produkcję w AMC RADAN usprawnia produkcję w AMCRADAN usprawnia produkcję w AMCRADAN usprawnia produkcję w AMCRADAN usprawnia produkcję w AMCRADAN usprawnia produkcję w AMCRADAN usprawnia produkcję w AMC

Optymalne wyceny w Bosch dzięki RADAN

Firma Robert Bosch Packaging Technology GmbH należy do światowej Grupy Bosch - wiodącego dostawcy technologii i usług. Firma wykorzystuje Internet Rzeczy (IoT) oraz oprogramowanie RADAN w ramach projektu pilotażowego, aby zapewnić najlepsze oferty od dostawców elementów blaszanych.

Firma zainwestowała w oprogramowanie RADAN, aby móc kalkulować dokładne koszty związane z zamówieniami elementów blaszanych, potrzebnych dla maszyn pakujących, które firma produkuje dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.

Nasi dostawcy nie byli w stanie podać nam dokładnych i szybkich obliczeń dotyczących części z blachy. Często otrzymywaliśmy późne i niepoprawne oferty, niekiedy podawano różne ceny za tę samą część. Tak więc ustaliliśmy wzór zamówienia za pomocą oprogramowania RADAN. Zamiast wysyłać zapytania do dostawców, czekać na ofertę, a następnie składać zamówienie, możemy teraz podać im dokładny koszt komponentu i poszczególnych operacji – mówi Dominik Bach z Robert Bosch Packaging Technology.

Firma Bosch zainwestowała w kilka modułów RADAN - Radimport, Radprofile, Radmanager i Radquote, które automatyzują większość obliczeń. Dział inżynierii projektuje modele 3D w oprogramowaniu SOLIDWORKS, które są importowane do Radprofile przez Radimport i automatycznie rozwijane do postaci płaskiej, po czym moduł określa czas cięcia laserem i zużycie materiału.

Uprzednio zdefiniowane wzory, wprowadzone za pomocą interfejsu, pozwalają na wyliczenie poszczególnych kosztów operacji na częściach. Są to m.in. gięcie, prostowanie, gratowanie, spawanie, piaskowanie, wiercenie, zakupione części, siła robocza i dostawa.

W ten sposób dokonujemy kompleksowej wyceny za cykl obróbki. Jedyną zmienną jest stawka godzinowa dla pracowników naszych dostawców. Oznacza to jednak, że ustalamy ostateczną cenę, jaką jesteśmy gotowi zapłacić każdemu z podwykonawców, i możemy poprzeć ją naszymi kalkulacjami wykonanymi przez wiodące na rynku oprogramowanie - mówi Dominik Bach.
Jedną z głównych zalet korzystania z oprogramowania RADAN jest fakt, że pokazując indywidualne, mocne strony każdego dostawcy pozwala ono dokonać najlepszego wyboru. W przypadku gdy część wymaga wielu operacji spawania, RADAN podświetli dostawcę, który będzie najbardziej odpowiedni dla danej części. Oznacza to, że nie tylko kontrolujemy cenę, ale wybieramy najlepszego podwykonawcę na podstawie wymagań dotyczących części. Dostawcy otrzymują od nas zamówienia, które odzwierciedlają ich mocne strony – tłumaczy Dominik Bach.

Ten sposób pracy korzystny jest zarówno dla firmy Bosch, jak i dla jej dostawców.

Główne korzyści dla firmy Bosch to:

  • • Skrócenie ogólnego czasu realizacji dzięki pominięciu wniosku o wycenę, od pięciu do ośmiu dni,
  • • Stała cena i niezawodność planowania. Eliminuje czynnik błędu ludzkiego podczas obliczeń,
  • • Oszczędność kosztów dzięki optymalnemu wyborowi dostawcy według jego mocnych stron.

Główne korzyści dla dostawców:

  • • Wyeliminowanie pracochłonnych obliczeń,
  • • Zmniejszenie zaangażowania w proces sprzedaży przy pozyskiwaniu zamówień od firmy Bosch,
  • • Możliwość pozyskania wieloletniego kontraktu na produkcję części.

Program pilotażowy z wykorzystaniem oprogramowania RADAN prowadzony jest w Robert Bosch Packaging Technology GmbH , ale jeśli okaże się tak skuteczny, jak sugerują dotychczasowe efekty, prawdopodobnie zostanie wprowadzony do innych fabryk Bosch na całym świecie.

RADAN może ostatecznie znacząco wpłynąć na efektywność naszych procesów zakupowych na całym świecie – podsumowuje Dominik Bach.

 

Poprzedni | Następny