RADAN usprawnia produkcję w AMC RADAN usprawnia produkcję w AMC RADAN usprawnia produkcję w AMC RADAN usprawnia produkcję w AMCRADAN usprawnia produkcję w AMC

RADAN usprawnia produkcję w AMC

Amerykańska firma Advanced Metal Components, Inc. od 1977 roku wykonuje na zamówienie elementy wymagające precyzyjnej obróbki arkuszy blachy. W swoim biznesowym kręgu AMC wyróżnia doskonały klimat pracy, sprawna komunikacja i wydajność siły roboczej. Idzie za tym brak przestojów, terminowa realizacja zadań, a przede wszystkim wysoka jakość wytwarzanych komponentów.

Dążąc do stałego rozwoju firmy, zarząd AMC zakłada, że żadne how-know nie pomoże, jeśli fabryka nie będzie dysponować odpowiednimi narzędziami. Dlatego też podjęto decyzję, aby do prowadzonej precyzyjnej obróbki arkuszy blaszanych zastosować RADAN.

Zapotrzebowanie na funkcjonalny system CAM

Przebyta droga w kierunku rozwoju AMC nie była jednak łatwa. Jak opowiada Dawn Phillips, inżynier produktu - w celu usprawnienia produkcji zakupiono niegdyś nowoczesną wykrawarkę Amada EMK 3610. Niestety, podejmowane próby wykorzystania pełni możliwości nowego sprzętu kończyły się fiaskiem:

„Mieliśmy nową maszynę Amada. Niestety nie potrafiliśmy jej tak zaprogramować, aby wykorzystywać maksymalnie jej możliwości. Zdaliśmy sobie sprawę, że problem tkwił w systemie CAM. Nie podołał on wyzwaniom, przed którym stanęliśmy.”

Dawn Phillips, inżynier produktu

Phillips poszukiwał systemu CAM, zdolnego zaprogramować nową wykrawarkę. Zakładał jednocześnie, że to samo oprogramowanie wdroży do obsługi całego firmowego parku maszynowego. Były to dwa lasery TRUMPF, trzy wykrawarki Amada 3610, prasy krawędziowe i wiele innych:

„Aby nie uczyć się obsługi wielu programów - szukaliśmy jednego programu CAM dla wszystkich urządzeń.”

Początki z RADAN

Jednym z głównych powodów, dlaczego Advanced Metal Components zdecydowała się na RADAN, były pozytywne doświadczenia jej inżyniera z pracy z tym programem w przeszłości:

„Poznałem RADAN dogłębnie. Znałem jego możliwości i wiedziałem, w jaki sposób rozwiązuje problemy. Te właśnie czynniki brałem pod uwagę.”

Decyzję o wdrożeniu podjęto w 2014 roku. RADAN szybko przejął wszystkie zadania, wymagane od systemu CAM. Phillips podsumowuje, że proces pełnej integracji trwał mniej niż trzy miesiące:

„Wdrożenie RADAN przebiegło bardzo płynnie. Pojawiające się problemy zostały sprawnie i szybko rozwiązane.”

Inżynier Phillips docenia też prosty interfejs RADAN:

„Importowanie geometrii jest bardzo proste. Cały interfejs jest przejrzysty. Nie ma tu żadnych niepotrzebnych elementów, zaśmiecających środowisko pracy. RADAN stanowi bardzo proste w użyciu narzędzie do programowania maszyn.”

RADAN rozwiązuje problemy produkcyjne

Do podstawowych zalet systemu RADAN Phillips zalicza również jego elastyczność. Szczególnie docenia możliwość pełnej ingerencji w strukturę generowanego kodu:

RADAN steruje narzędziami w stosunkowo pożądany sposób. Jednakże często programiści mają pomysły, jak dalej usprawnić te generowane automatycznie procesy. RADAN na to pozwala.”

AMC wytwarza seryjnie wiele elementów z sekwencjami wytłaczanych otworów. Specjaliści doceniają tu RADAN również za to, że pozwala użytkownikowi modyfikować sekwencje oprzyrządowania. Prowadzi to w efekcie do większej standaryzacji i efektywności wytwarzania:

RADAN pozwala samodzielnie tworzyć własne scenariusze programowe. Wcześniej musieliśmy ręcznie dobierać wszelkie narzędzia.”

Specyfika produkcji AMC wymaga stosowania zarówno statycznego, jak i dynamicznego nestingu. Opcje konfiguracyjne tego procesu w programie RADAN pozwalają inżynierom określić z góry czas przeznaczony na tworzenie dynamicznego nestingu:

„Ustawiając odpowiednie opcje, informujesz RADAN, aby nie poświęcał więcej niż dwie-, cztery-, czy np. dziesięć minut na maksymalizację arkusza. Te z pozoru nieistotne opcje mają duże znaczenie. Pozwoliły nam odnaleźć złoty środek, jak produkować więcej gniazd lepszej jakości.”

Dalsze oszczędności czasu dla AMC przynosi generowana w RADAN wspólna linia cięcia i zdolność stosowania zazębiania. Wspólną linię cięcia można zastosować, gdy sąsiadujące ze sobą elementy mają równoległą krawędź, a odległość pomiędzy nimi jest równa szerokości narzędzia użytego do cięcia. Zazębianie wycinanych elementów uzyskuje się przez taki ich obrót na arkuszu, który pozwoli zmaksymalizować współczynnik wykorzystania materiału.

W ten sposób pracownicy produkcyjni Advanced Metal Components, Inc. podsumowują usprawnienia, jakie wnosi wdrożony niegdyś nowy system RADAN – programowe rozwiązanie Vero Software.

Osiągnięte korzyści

  • Elastyczność procesu programowania.
  • Zdolność do stosowania łatwo edytowalnych, różnorodnych scenariuszy programowania.
  • Zazębianie i wspólna linia cięcia optymalizują zużycie materiału i przynoszą oszczędności czasowe.

Więcej o firmie: www.advancedmetalcomponents.com

Poprzedni | Następny