Process Maangement ImageProcess Maangement ImageProcess Maangement Image

Zarządzanie oraz nowe funkcje w nakładaniu RADAN

Nowe opcje dostępne w RADAN 2011 R2, pozwalają na wiekszą integrację systemu z użytkownikami.

Osoba odpowiedzialna na rozwój RADAN w firmie VERO mówi: "Przez ostatnie lata dodaliśmy do RADAN bardzo dużo opcji i teraz Naszym zamiarem jest, aby połączyć je razem i stworzyć jeden zaawansowany proces technologiczny, który pozwoli Naszym użytkownikom wyciągnąć to co najlepsze w tych opcjach i pracować najefektywniej jak to tylko możliwie.

Nakładanie

“Dołączyliśmy nowe funkcje nakładania w RADAN 2011 R2 i wszystko co jest związane z nakładaniem zawarte jest w jednym procesie.”

Nowe funkcje nakładania dają większą kontrolę nad nakładanymi elementami na arkusze, umożliwiając wykorzystanie preferencji użytkownika, celem jeszcze efektywniejszego wykonania nakładania. Dla przykładu, mamy listę 100 części do nałożenia, z tego 60 nie musi być wykonane dzisiaj, więc poprzez opcję 'Wyklucz z nakłądania', rozpoczynamy projekt z tylko 40 elementami. Ta opcja pozwala użytkownikowi określić, jakie części są do wykonania w tej chwili a jakie mogą być wykonane później".

Ta opcja ma również zastosowanie w wykluczaniu z nakładania konkretnych arkuszy, co pozwala użytkownikowi określić jakie działania powinni być wykonane na dziale produkcyjnym. "Użytkownik wie jakie arkusze są dostępne na produkcji i dzięki temu może wykluczyć pewne arkusze z aktualnego projektu, gdyż wie, że będą mu potrzebne do innego zlecenia".

Połączenie dwóch elementów w jeden, to dość specyficzny zabieg, ale pozwalający na zoptymalizowanie sekwencji cięcia i zapisanie tego jako jeden zestaw. Wiele narzędzi do nakładania nie potrafi rozpoznać, że takie złożenie składa się z dwóch części i przeważnie podwaja liczbę wymaganych elementów. RADAN 2011 R2 rozpoznaje takie elementy jako złożenie wieloelementowe i wylicza poprawną ilość do wykonania. Takie rozwiązanie pozwala na wiekszą elastyczność oraz daję większą kontrolę użytkownikowi nad zleceniem - to jest właśnie nowoczesny styl pracy.

Nowa funkcja "Publikuj odpady", pozwala na stworzenie odpadów w folderze odpadowym. Użytkownik decyduje, czy chce aby zostały one tam umieszczone zaraz po wykonaniu nakładania czy po zamknięciu projektu. Niektórzy użytkownicy przed udostępnieniemich innym użytkownikom,  chcą zobaczyć jaki powstał typ odpadów i mogą zdecydować czy je udostepnić. Natomaist inni użytkownicy mogą już wykorzystywać udostępnione odpady w swoich nowych zleceniach. 

Kontrolowanie maszyny

RADAN 2011 R2 posiada ulepszone działanie pod kątem optymalizacji użycia narzędzi dla pojedynczego nakładania oraz sekwencji nakładania. Informacja optymalizująca wykorzystane narzędzii, pozwala opracować optymalne warunki pracy dla operatora i maszyny, celem zaoszczędzenia czasu przygotowawczego oraz pracy maszyny i operatora.

W poprzednich wersjach RADAN, nie było informacji dla użytkownika, że przekroczona została wysokość stosu elementów. Nasi klienci Nam o tym powiedzieli i teraz system informuje o przekroczeniu wysokości stosu i pozwala na dalszą pracę.

CAD

Dodaliśmy nową opcję do tabeli zagięć, która pozwala na jeszcze większą kontolę poprawności wykonania rozgięcia. Opcja ta pozwala na wpisanie odpowiedniej wartości współczynnika rozgięcia, według uznania użytkownika.

Import plików 2D

W opcjach importu plików 2D, dostepna jest funkcja importu warstw. Użytkownik może określić, które warstwy z pliku 2D mają być importowane do RADAN.

Infrastruktura

RADAN 2011 R2  jest w pełni compatybilny z 64-bit system operacyjnym.

Nowe jądro ACIS pozwala na współpracę ze wszystkimi oprogramowaniami 3D. Wersja ACIS 14, daje możliwość importu plików ProEngineer Wildfire 4, ale standardem jest teraz Wildfire 5. Więc dokonaliśmy aktualizacji do ACIS 21, która nie tylko czyta Wildfire 5, ale współpracuje również z  Visual Studio 2010.

 

Poprzedni | Następny