Automatyczna obróbka może być prosta

Podczas obróbki wielu elementów na jednym arkuszu, ważne jest, aby technolog mógł zastosować technologię taką, jaką uważa za słuszną w danym przypadku. Ponadto musi mieć możliwość szybkiej obróbki elementów, ze względu na terminy wykonania zleceń. Aby tego dokonać, w oprogramowaniu do wycinania bądź wykrawania, potrzebne są opcje, umożliwiające szybkie i sprawne ustawienie działania automatycznej obróbki. RADAN jest takim oprogramowaniem, które posiada takie rozwiązania i które mogą być szybko i sprawnie ustawione a nawet edytowane.

Ustawienie automatycznej obróbki w RADAN, polega na ustawieniu parametrów technologicznych dla danego materiału o określonej grubości. Opcja ta sprawia, że możemy ustawić działanie automatu na wszystkie typy materiałów i grubości, jakie tylko obrabiamy. Parametry jakie można ustawić w obróbce, to między innymi typy wejść i wyjść, mostki, makra, czy wiele innych opcji ułatwiających obróbkę elementów.

W automatycznym działaniu systemu RADAN istotne jest to, że nawet po zastosowaniu automatycznej obróbki, zawsze możemy ją edytować i ustawić na innych parametrach i od razu zobaczyć wynik zmian. Takie możliwości pozwalają na sprawdzenie wielu wariantów obróbki i wybraniu najkorzystniejszej.

Prawidłowe ustawienie działania obróbki automatycznej, w znaczący sposób przyspiesza oraz poprawia jakość pracy, a to dzisiaj jest nieodzownym współczynnikiem wpływającym na jakość i konkurencyjność wykonywanej pracy.

Poprzedni | Następny