Co nowego w Radbend 2018 R2 ?

Radbend jest wszechstronnym rozwiązaniem RADAN dla programowania pras krawędziowych. W pełni zintegrowany z RADAN3D zapewnia także symulację 3D procesu gięcia na prasie. W najnowszej wersji oprogramowania wprowadzono wiele udoskonaleń w module Radbend, których skrócony opis prezentujemy poniżej.


Menu Opcji Automatycznych

Przycisk "Automatycznie" wykonuje akcje określone w oknie opcji automatycznych. Zawiera wszystkie następujące kroki tworząc program gięcia, kod-NC lub Rozwinięcie.

Wybór części do odgięcia

Automatyczne użycie szablonu sekwencji

Automatyczne użycie szablonu sekwencji pozwala wybrać różne zasady sekwencji gięcia robiąc wszystko automatycznie.

Wybór części do odgięcia

Wybór części do odgięcia

Auto sekwencja Gięć typu Z oraz Felcowania

Nowa opcja w szablonie sekwencji pozwala na wykonanie najpierw operacji gięć typu Z oraz felcowania przed innymi operacjami gięcia.

Wybór części do odgięcia

Rozwinięcia DIN

Radbend może teraz użyć wartości DIN z bazy danych na modelu z ostrymi gięciami i z różnymi promieniami zamiast obliczać wynikowy promień. Wartości rozwinięcia DIN są najpowszechniejszym sposobem na określenie tabel gięcia. Wartości rozwinięć DIN są mierzalnymi wartościami skrócenia gięcia „aż do zewnętrznego promienia” wysokości kołnierza.

Wybór części do odgięcia

Preferowane Narzędzia

Manualny wybór narzędzia został uproszczony przez dodatkowe filtry, które pokazują tylko preferowane narzędzia dla określonych grubości materiałów.

Wybór części do odgięcia

Detekcja Procesu Gięcia

Preferowane procesy gięcia mogą być różne dla różnych gięć. Jednak jeżeli mamy kilka takich gięć w jednej części, to możemy chcieć wykorzystać jeden proces gięcia, który będzie wartością pośrednią pomiędzy różnymi typami gięć. Zazwyczaj dzieje się tak, jeżeli jedno z gięć jest felcem lub gięciem o ostrym kącie, dla których gięcie matrycowe nie jest możliwe.

Wybór części do odgięcia

Poprzedni | Następny