Edycja Wielu Części w Radamanager

W dzisiejszym tutorialu zapoznamy się ze sposobem, w który możemy edytować wiele części w Radmanagerze. Funkcjonalność ta pozwala użytkownikom na dodanie części z pliku .dxf lub .dwg, a następnie dodanie wszystkich szczegółów części np. materiał i grubość.

Materiał i grubość

Przy wyborze wielu części z listy następuje zmiana widoku szczegółowego.

Wybór części do odgięcia

Za pomocą powyższych funkcji użytkownik może ustawić materiał i grubość dla wybranych części. Jeżeli dane części mają już wybrany materiał i dla każdej z nich jest on taki sam, ta informacja pojawi się w polach.

Wybór maszyny wycinającej arkusze

Chcąc uzyskać dostęp do funkcji dla wybranej maszyny należy kliknąć zakładkę Obróbka.

Wybór części do odgięcia

Użytkownik może dodać jedynie tę maszynę, którą chce wybrać. W dostępnej funkcjonalności nie ma możliwości usunięcia maszyny, jednak każda maszyna może być zdezaktywowana, za pomocą przycisku Aktywny w centrum obróbczym dla danej maszyny.

Poprzedni | Następny