Funkcja "Etykieta" w tworzeniu i edycji Raportu

Etykieta – jest najczęściej używanym elementem w Raportach. Służy do wpisywania tekstu lub przywoływania informacji technologicznych z RADAN'a w postaci atrybutów.

Atrybutem może być np. szerokość X i wysokość Y arkusza, nazwa maszyny, pole powierzchni części, itd.. Etykietę wybiera się z palety narzędzi po lewej stronie ekranu. Funkcja ta jest oznaczona literą A.

Wybór części do odgięcia

Po wybraniu tej funkcji wskazujemy w obszarze roboczym raportu miejsce umieszczenia etykiety przeciągając kursorem myszy.

Rozwinięty profil

Jeżeli pole etykiety nałoży się z innym polem np. rysunku nestingu to zostanie podświetlona na poniższy kolor. W ten sposób ostrzega nas, że etykieta może nie być poprawnie wyświetlona.

Wybór części do odgięcia

Po wybraniu etykiety można od razu wpisać tekst z klawiatury. Jednak poprzedni tekst zostanie skasowany. Aby edytować istniejący tekst należy dwukrotnie kliknąć LP na etykietę.

Wybór opcji

W prawym dolnym rogu można znaleźć właściwości etykiety. W tym miejscu można zmienić np. kolor tła, czcionkę, rozmiar, i inne parametry etykiety.

Rozwinięty profil

Aby dodać informację technologiczną (Atrybut) należy wybrać w prawym górnym rogu strzałkę >.

Rozwinięty profil

Następnie wybrać interesujący atrybut z listy rozwijalnej w polu Dołączanie danych.

Rozwinięty profil

Poprzedni | Następny