W poniższym tutorialu przedstawimy Państwu jak poprawnie zaimportować plik SAT do aplikacji umożliwiającej gięcie, czyli do Radbend. W tym celu należy: 
 
1.    Uruchomić RADAN.
2.    Przejść do trybu RADAN 3D
 
3.    Wybrać w menu górnego Plik > Importuj > Model 3D, bądź bezpośrednio poprzez ikonę Importuj plik  z panelu ikon modelowania.
 
4.    Wybrać przycisk z panelu poniżej.
 
5.    Otworzy się dodatkowe okno, w którym należy wybrać z rozwijalnego okna typ pliku Plik tekstowy ACIS (*.sat) oraz odpowiedni do załadowania.
 
 
6.    Zatwierdzić OK w oknie.
 
7.    Wybrać typ jednostek, skalę oraz zaznaczyć opcję Przelicz grubość na panelu wczytywania pliku 3D.
 
 
8.    Wybierz Zastosuj i model po chwili powinien zostać wczytany.
 
Teraz można zająć się importem pliku do Radbend.
9.    Wybierz tryb RadbendCNC w RADAN 3D poprzez ikonę
 
10.    Wybierz ścianę na modelu, która jest płaska i można ją uznać za bazową w procesie gięcia.
 
11.    Wybierz Zastosuj z panelu.
 
 
12.    Aplikacja RadbendCNC się teraz uruchomi i pokaże nam w rozwinięciu oraz z propozycjami gięcia...
 

Poprzedni | Następny