Międzynarodowy Kongres Vero Software 2014

Pod koniec kwietnia odbyła się kilkudniowa konferencja Vero Software w Orlando na Florydzie w Stanach Zjednoczonych na którą przybyli przedstawiciele RADANa z całego świata: z Niemiec, Holandii, Francji, Włoch, Węgier, Czech, Słowacji, Polski, Litwy, Wielkiej Brytanii, USA, Argentyny, Boliwii, Kolumbii, Meksyku, Brazylii, Kanady, Indii, Japonii, Korei Płd i RPA.

Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i pomysłów związanych z oprogramowaniem oraz do zacieśnienia współpracy na arenie międzynarodowej. W trakcie konferencji przeprowadzono warsztaty podnoszące kwalifikacje, wyróżniono najlepszych pracowników oraz określono ścieżkę rozwoju oprogramowania RADAN tzw. Road Map. 

Poprzedni | Następny