Mapowanie przy imporcie plików 2D

Podczas importu plików 2D tj. dxf oraz dwg istnieje możliwość wyłączenia warstw, innych niepotrzebnych elementów z rysunku lub zmiany lini/koloru.

 1. Aby to zrobić należy kliknąć ikonę Otwórz.

  Wybór części do odgięcia

 2. Zdefiniować typ plików (dxf lub dwg), następnie wybrać interesujący nas plik oraz kliknąć Opcje… obok pola Szablon.

  Rozwinięty profil

 3. W wyświetlonym oknie należy przejść do zakładki Mapping (Mapowanie).

  Wybór części do odgięcia

 4. W tym miejscu wybieramy zasady, którymi będzie kierował się program importując pliki 2D. Klikając odpowiednio w przyciski Add…, Edycja… oraz Delete dodajemy, edytujemy lub usuwamy zasadę.

  Dodając lub edytując zasadę, zadajemy parametry wejściowe odnośnie: nazwy warstwy, którą program ma odczytać (Layer), koloru linii (Colour) oraz typu linii (Linetype).

  Wybór opcji

 5. Następnie definiujemy co podczas importu chcemy zrobić z wybranymi parametrami wejściowymi. Można je zignorować (wybierając opcję Ignore entities that match), zmienić kolor linii bądź jej typ.

  Powierzchnie do rozwinięcia

 6. Po wybraniu opcji importu klikamy OK, a następnie zapisz, aby zapisać szablon importu i móc go użyć podczas kolejnego importowania plików 2D.

 7. Zapisany szablon wybieramy przy Imporcie plików 2D z listy szablonów.

  Rozwinięty profil

Poprzedni | Następny