Narzędzia do usuwania części z arkusza dla wykrawarki

Artykuł ten prezentuje trzy sposoby zdjęcia wykonanej części ze stołu wykrawarki:
  • Pierwszy z nich to wykorzystanie podnośnika z przyssawkami pneumatycznymi. Część jest przenoszona ze stołu na np. paletę. 
  • Drugi to użycie zapadni. Detal wpada do pojemnika znajdującego się pod stołem. 
  • Ostatnim ze sposobów jest komenda stop. Program jest zatrzymany, operator zdejmuje część, po czym uruchamia program ponownie. 
Wszystkie te komendy można zaprogramować w kodzie NC. Po obłożeniu części narzędziami w programie RADAN, należy wybrać typ usunięcia i wskazać ostatnie uderzenie wykrawania. Następnie pojawia się rysunek zrzutni, podnośnika lub stopu.
Poniżej widok na podnośnik z aktywnymi przyssawkami pneumatycznymi. Można je wskazać pojedynczo lub wykorzystać opcję Wszystkie znajdujące się nad częścią:

Rys. 1. Zrzut z ekranu oprogramowania
Rys. 1. Zrzut z ekranu oprogramowania.
Zaznaczono aktywne przyssawki znajdujące się na części.

Następne dwa rysunki pokazują wykorzystanie dwóch różnych klap zapadni:

Rys. 2. Widok na aktywną klapę zapadni
Rys. 2. Widok na aktywną klapę zapadni.

Rys. 3. Wykorzystanie mniejszej klapy
Rys. 3. Wykorzystanie mniejszej klapy.
Wymiary zapadni, liczba klap i pojemników są odwzorowane w zależności od modelu wykrawarki.

Komenda STOP do manualnego zdjęcia części wygląda następująco. Czerwony znak stopu (rys. 4.) pojawia się po wskazaniu ostatniego uderzenia. Oprócz niego zostaje specjalny znak alfanumeryczny (rys. 5), dzięki któremu znamy pozycję ostatniego uderzenia.

Rys. 4. Znak komendy STOP
Rys. 4. Znak komendy STOP

Rys. 5. Widok na ostatnie narzędzie wykrawania
Rys. 5. Widok na ostatnie narzędzie wykrawania.
W środku oznaczenie komendy do usuwania części.

Wszystkie te komendy można wskazać ręcznie lub wykorzystać do tego specjalny kreator. W kreatorze można zapisać różne metody usuwania części dla różnych materiałów i grubości. Co więcej – można tu również okreslić piorytet dla danej metody. Np. najpierw wykorzystaj podnośnik pneumatyczny. Jeżeli z jakiegoś powodu (np. żadna z przyssawek nie znajduje się bezpośrednio na części) go nie wykorzysta to przejdzie do następnej metody np. zrzutni itd. W rzutniach można określić również preferowaną klapę, czy ma pozostać otwarta oraz numer pojemnika do którego ma wpaść detal. Dla wszystkich metod można określić również preferowaną pozycję ostatniego uderzenia. 

Rys. 6. Kreator automatycznego usuwania części
Rys. 6. Kreator automatycznego usuwania części

 

 

Poprzedni | Następny