Nowości w RADAN 2015


 
Podczas konferencji Vero Global Conferense w Orlando, która odbyła się pod koniec kwietnia została poruszona bardzo istotna kwestia dotycząca rozwoju produktu RADAN. Uczestnicy kongresu reprezentowali oddziały firmy Vero niemal ze wszystkich kontynentów.
 
Na forum publicznym przedstawiono innowacyjne rozwiązania mające pojawić się w najnowszej wersji oprogramowania RADAN 2015. Zespoły inżynierów i programistów z wielu krajów pracowały nad tym, aby poprawić funkcjonalność oraz wzbogacić oprogramowanie o nowe niekonwencjonalne funkcje. Przy tworzeniu najnowszej wersji brano pod uwagę potrzeby z jakimi na co dzień spotykają się użytkownicy. Moduł Radbend został poszerzony o nowe warunki działania zderzaków, narzędzie doboru akcesoriów, wykrywanie otworów w pobliżu zagięć. 
 
W Radquote ulepszono zarządzanie pamięcią, zawarto kalkulację ceny ze względu na arkusz i jego wagę, a także wykrywanie błędów oraz kalkulację kosztów prętów i rur. Z kolei w module Radimport skonfigurowano interfejs użytkownika, wsparcie materiałowe i import/export plików CSV. W Radm-ax oraz Radtube zawartwo nowe ukosowanie,  zarządzanie nestingiem oraz  zintegrowano z RADAN 3D.

W RADAN CAD/CAM usprawniono działanie tworzenia rozkrojów, wycinania, wykrawania, projektowania obróbki elementów. Wszystkie rozwiązania mają na celu sprawić, aby praca z oprogramowaniem RADAN sprawiała jak największą przyjemność. 
 
Wkrótce więcej informacji nt. RADAN 2015!

Poprzedni | Następny