Nowości w module Radpro 2018 R1

Najnowsza wersja oprogramowania RADAN 2018 R1 obfituje w wiele nowych i udoskonalonych funkcji. Oprogramowanie zawiera całe spektrum funkcjonalności wspomagających wykonywanie codziennych inżynierskich zadań. W najnowszej wersji systemu wprowadzono kilka usprawnień wspomagających procesy logistyczne, których skrócony opis znajduje się poniżej.


Wspieranie złożeń

Złożenia są obsługiwane przez Radpro i zaznaczone są następująco na liście części.

Wybór części do odgięcia Ten symbol w kolumnie Typ wskazuje złożenie.

Wybór części do odgięcia Ten symbol wskazuje na pojedynczą część.

Tworzenie złożeń

Złożenia mogą być tworzone ręcznie poprzez:

  •  Dodawanie elementów do części - poprzez użycie przycisku + w zakładce Złożenia.

Wybór części do odgięcia

  •  Import poprawnie skonfigurowanego pliku CSV.

Wybór części do odgięcia

  • Przeniesienie pliku 3D funkcją przeciągnij i upuść lub poprzez przyciski importu.

W niektórych przypadkach pliki źródłowe nie zawierają osobnych plików z podelementami. Gdy Radpro wykryje taką sytuację, utworzy plik SAT dla każdej części i przypisze je do głównego pliku.

Wyceny

Jeśli dodasz złożenie do wyceny, wygenerowane ceny dotyczą wszystkich części dla tego złożenia. Użyj widoku drzewa poprzez przycisk.

Wybór części do odgięcia, by zobaczyć poszczególne części.

Zlecenia klienta

Kiede złożenie jest dodane do zlecenia klienta, wszystkie części są zawarte i możliwe do wykonania w zleceniu produkcyjnym. Użyj Wybór części do odgięcia, by zobaczyć status każdej części.

Filtry

W Radpro jest zawarty filtr części na siatce elementów, w celu odizolowania części zawartych w złożeniu, aby ułatwić ich przetwarzanie. Wybierz część złożenia i kliknij Wybór części do odgięcia, aby zastosować filtr. Po zakończeniu kliknijWybór części do odgięcia, aby usunąć filtr.

Wyceny i Zlecenia klienta zapewniają teraz hiperłącza, aby dostać się do przefiltrowanej listy części dla złożeń. Skorzystaj z historii sesji Wybór części do odgięcia,aby szybko wrócić do wyceny lub zlecenia klienta, od którego rozpoczęto pracę.

Konwersja plików DXF

Można teraz określić szablon konwersji plików DXF dla każdego z klientów. Podczas importu plików DXF lub DWG do wyceny lub zlecenia klienta mogą zostać przerobione na symbole RADAN używając szablonu stworzonego dla konkretnego klienta.

Wybór części do odgięcia

Oznacza to oszczędność czasu przy generowaniu niezbędnej dokumentacji.

Funkcje użytkownika

Kolory pola marży w wycenach

Wybór części do odgięcia

Jeśli marża jest powyżej celu dla klienta podświetli się na zielono. Jeśli jest poniżej wartości docelowej, ale przekracza 0 podświetli się na pomarańczowo. Jeśli będzie ujemna, podświetli się na czerwono.

Edycja czasów cykli

Wybór części do odgięcia

 

Ta zmiana sprawia, że edycja szczegółów jest bardziej przejrzysta i szybsza niż wcześniej.

Poprzedni | Następny