Obróbka Części w Radmanager

Celem poniższego tutorialu jest przedstawienie jednej z wielu funkcjonalności systemu RADAN. Radmanager jako jeden z modułów oprogramowania RADAN pozwala w prosty sposób zdefiniować obróbkę części.

Po zdefiniowaniu wybranej części należy przejść do zakładki Obróbka (u dołu ekranu), aby wybrać Centra Obróbcze, które będą wykorzystywane.

OBRÓBKA

Cięcie Arkusza

Wybór części do odgięcia

Następnie należy wybrać maszyny, które można wykorzystać, oraz te które są preferowane. Materiał oraz centrum obróbcze są powiązane, aby pokazać czy część można wyprodukować na danej maszynie.

Czasy cyklu można wprowadzić ręcznie lub wyznaczyć za pomocą RADAN CAD/CAM dodatkowo system umożliwia nam wyliczenie zużycia materiału.

Niestandardowa

Wybór części do odgięcia

Ta funkcja umożliwia wybór niestandardowych operacji wymaganych dla części i ręczne określenie czasu cyklu.

Prasa Krawędziowa

Wybór części do odgięcia

Korzystając z tej zakładki możemy wskazać jedną z dostępnych pras krawędziowych i wpisać czas cyklu.

Poprzedni | Następny