Opis nowości - RADAN 2017

Nesting

Ulepszono silnik nestingu elementów o kształcie rzeczywistym, głównie tam, gdzie występuje mała ilość różnych części. W takich przypadkach, gdy nester ma mniej kombinacji, stara się używać więcej różnych orientacji, co może skutkować większym wykorzystaniem materiału. Poniżej pokazano kilka przykładów ulepszonych nestingów:

Wybór części do odgięcia

Rysunek 1: RADAN 2016, 25 części

Wybór części do odgięcia

Rysunek 2: RADAN 2017, 27 części

Wybór części do odgięcia

Rysunek 3: RADAN 2016, 63.40%

Wybór części do odgięcia

Rysunek 4: RADAN 2017, 65.30%

Raport projektu nestingu

Podobnie jak w raportach pojedynczego nestingu, istnieje możliwość utworzenia raportu całego projektu za pomocą nowego kreatora zawartego w RADAN CAD/CAM. Dostęp do raportów projektu nestingu odbywa się za pomocą tej samej ikony:

Wybór części do odgięcia

Pewne właściwości i parametry modułu raportowania zostały zmienione. Informacje w raportach są bogatsze niż dotychczas, dzięki czemu można szybko utworzyć obszerny, wieloaspektowy raport.

Wspólne cięcia i mostki na linii

RADAN 2017 wspiera mostki na grupach części ze wspólną linią cięcia. Automatyczna obróbka dodaje teraz mostki wzdłuż krawędzi na obwodzie grupy ze wspólną linią cięcia, mostki na samej linii wspólnego cięcia można dodać ręcznie.

Automatyczna i ręczna kolejność wspiera mostki wzdłuż krawędzi w grupach części ze wspólną linią cięcia, oraz mostki narożnikowe na krawędziach bez wspólnej linii cięcia w tych grupach.

Wybór części do odgięcia

Odcinanie arkuszy oraz cięcie odpadów

Do standardowych ustawień auto-obróbki dodano powielone wycinanie do cięcia odpadów oraz odcinania arkuszy dla cięcia folii.

Wybór części do odgięcia

RADAN 3D - Konwertowanie części

Korzystając z menu rozwijalnego, można szybko przekonwertować część na edytowalną konstrukcję blaszaną. Funkcja ‘Konwertuj na Konstrukcję Blaszaną’ jest dostępna jeżeli Widok Sumaryczny jest wyłączony.

Radbend - Otwory blisko gięcia

Nowa funkcja zezwala użytkownikowi na sprawdzenie otworów blisko gięć. Otwory lub wycięcia mogą się rozciągnąć jeżeli są zbyt blisko linii gięcia.

Otwory w strefie niebezpiecznej zostaną podświetlone na czerwono, wyświetla się komunikat, strefa niebezpieczna oznaczona jest pomarańczowymi liniami.

Wybór części do odgięcia

Poprzedni | Następny