Automatyzacja sterowania z RADAN. RADAN z maszynami CNC. RADAN wspomaga produkcję. RADAN i maszyny. Efektywna produkcja z RADAN. Sterowanie z RADAN. Korzyćsi z RADAN.

Pełna automatyzacja sterowania

Nowatorskie rozwiązania programowe to niekiedy wystarczające usprawnienie, eliminujące wąskie gardła procesu produkcyjnego.

Alvan Blanch to brytyjska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkowaniu systemów do pierwotnego i wtórnego przetwarzania odpadów a także w produkcji maszyn rolniczych. Typowe urządzania służą do czyszczenia i suszenia ziarna, przetwórstwa owoców, warzyw i zbóż. Stosowane są również do rafinacji olejów napędowych i prowadzenia utylizacji odpadów w celu maksymalnej ochrony środowiska.

Jak twierdzi Tim Baker, Design Manager – największe maszyny składają się nawet z 300 podzespołów, a każdy z nich łączy niekiedy 100 elementów:

„Poszczególne części powstają w rezultacie różnych procesów technologicznych, jak np. gięcie, wycinanie czy skrawanie. Dokładność jest tu bardzo ważna. Klienci wymagają szybkiej realizacji składanych zamówień, zatem nie mamy czasu na zajmowanie się niedokładnie wytworzonymi elementami.”

Kiedy dwa lata temu Graham Robbins, inżynier CAD/CAM dołączył do zespołu Alvan Blanch, prasy były programowane ręcznie:

„Nawet wysoko wykwalifikowani operatorzy potrzebowali sporo czasu, aby zinterpretować rysunki techniczne, wybrać stosowne oprzyrządowanie a wreszcie obliczyć właściwe sekwencje zginania. To dość wąskie gardło.”

W celu zwiększenia efektywności, wdrożono szereg specjalistycznych modułów RADAN: Radraft, Radprofile, Radpunch, Radnest, RADAN 3D.

Radpunch steruje prasą rewolwerową Amada EM 2510 NT. Radprofile natomiast programuje wycinarkę laserową Amada LC 4020 F1 NT.

Kontrolery tych maszyn połączyliśmy z komputerami PC, na których jest Radbend. Wszystko to podpięliśmy do serwera. Teraz operatorom pozostaje wprowadzić opcjonalne modyfikacje i przejrzeć animacje wygenerowanych procesów obróbczych:

„Radbend automatycznie przeprowadza wszelkie obliczenia, które niegdyś angażowały operatorów. Teraz rysunki techniczne pełnią w zasadzie jedynie rolę backupu. Wszelkie informacje są łatwo dostępne z poziomu komputera.”

Komponenty dla poszczególnych maszyn specjaliści Alvan Blanch projektują w programie Autodesk Inventor. Następnie takie złożone modele, zawierające zarówno informacje 3D jak i 2D, wczytuje do RADAN moduł RADAN DTM:

„Zaimportowany do RADAN złożony model przestrzenny otwierany jest w aplikacji RADAN 3D. Następnym krokiem jest utworzenie rozwinięcia, według stworzonej w RADAN tabeli gięć. Powstały w ten sposób dwuwymiarowy model stanowi bazę dla generowanego dla pras i laserów kodu sterującego.”

Istotną zaletą tak sterowanego parku maszynowego jest możliwość przełączania zadań pomiędzy urządzeniami. Pozwala to sprawnie zarządzać priorytetami i optymalizować koszty w procesie produkcji kolejnych elementów montażowych:

„W zależności od grubości metalu, kształtu elementu wycinanego i stopnia obciążenia maszyn, planiści wraz z managerami decydują, której maszynie powierzyć dane zadanie. Następnie wykonywany jest nesting a wygenerowany kod NC przesyłany jest do właściwej maszyny. Ogólnie rzecz biorąc: prostokąty i proste kształty wytwarza się stemplem, a skomplikowane kształty i grubsze materiały tniemy laserowo.”

Automatyzacja procesu zagnieżdżania wykrawanych elementów dała hali produkcyjnej firmy Alvan Blanch 20-procentową redukcję zużycia materiałów:

„Oszczędzamy nie tylko surowce, ale i czas spędzany niegdyś na ręcznym tworzeniu gniazd. Szybko okazało się, że RADAN ma fundamentalne znaczenie dla efektywnej produkcji naszego przedsiębiorstwa. Bez niego nie moglibyśmy teraz funkcjonować.”

Współpraca RADAN z automatyczną ładowarką MP 300/40 pozwala bezobsługowo pracować stemplowi przez całą noc:

„Produkowane osuszacze składają się z wielkiej ilości prostych paneli. Tworzymy zatem w RADAN gniazdowanie dla stosu blach, a rano wracamy do wyciętych, gotowych elementów.”

Obecnie fabryka w Malmesbury posiada zdolność do wytwarzania jednocześnie 16 suszarni o wymiarach 20 x 4m każda. Planuje się dalszą rozbudowę hali. Również istotnym aspektem działalności jest eksport.

Jak twierdzi Tim Baker, aby zdobywać rynki zagraniczne, firma musi być konkurencyjna. Dokonane w ostatnich latach inwestycje w nowe technologie, jak RADAN pozwoliły Alvan Blanch osiągnąć w zeszłym roku rekordowy pułap obrotów.

Osiągnięte korzyści

  • Łatwy dostęp do wszelkich informacji produkcyjnych.
  • 20 - procentowa redukcja strat materiałowych.
  • Możliwość prowadzenia produkcji bez nadzoru.

 

Więcej o firmie: www.alvanblanchgroup.com

 

Poprzedni | Następny