Pole Obrazu i Własny Atrybut w tworzeniu i edycji Raportu

Pole Obrazu

Do każdego raportu można dodać dowolny obraz za pomocą poniższej ikony, analogicznie jak z etykietą.

Wybór części do odgięcia

Po wybraniu opcji > wskazujemy plik z dysku w zakładce Obraz (brak) … lub wybieramy atrybut np. Obraz Nestingu w zakładce Dołączanie danych. Rozmiar obrazu może być za duży lub za mały w stosunku do pola obrazu w raporcie, można go dostosować w zakładce Skalowanie obrazu np. funkcją ściskaj.

Rozwinięty profil

Wybór części do odgięcia

Własny Atrybut

Oprogramowanie daje nam możliwość stworzenia własnego atrybutu (calculatedField). Tworzy się go w liście pól w prawym górnym rogu ekranu. Klikamy PPM na odpowiednią grupę np. SetupSheetData i wybieramy Dodaj wyliczaną kolumnę.

Wybór opcji

Następnie edytujemy atrybut ppm Edycja wyrażenia…

Rozwinięty profil

Otwiera się okno Edytora wyrażeń. W edytorze znajdują się podstawowe wyrażenia matematyczne jak dodaj +, usuń - …; operatory logiczne >, <, …. ; szereg zaawansowanych funkcji matematycznych oraz Pola z atrybutami z RADANa. Za pomocą powyższych kombinacji można stworzyć wzór matematyczny i wyliczyć np. koszt części, lub np. połączyć kilka atrybutów w jeden ciąg znaków. Poniżej prosty przykład.

Rozwinięty profil

Powyższy zapis reprezentuje wymiar X i Y arkusza ze znakiem x pomiędzy liczbami oraz jednostką miary na końcu wyrażenia. Wywołuje się go w analogiczny sposób jak zwykłe atrybuty.

Widok w projektancie:

Rozwinięty profil

Efekt w podglądzie:

Rozwinięty profil

Szczegółowy opis wszystkich funkcji - Help

Szczegółowy opis wszystkich funkcji znajduje się w pliku pomocy Help. Jest on zapisany na dysku w katalogu instalacji oprogramowania RADAN. Domyślna ścieżka instalacji to:

C:\Program Files\RADAN Software\RADAN\help\manuals

Tam znajduje się plik:

Rozwinięty profil

Po lewej stronie w Spisie treści jest zakładka Report EDGECAM | RADAN | Designer i opis wszystkich funkcji dostępnych w raportach.

Rozwinięty profil

Poprzedni | Następny