Przetwarzanie Wielu Części w Radmanager

W dzisiejszym tutorialu przedstawiono sposób przetwarzania części w Radmanager.

Na samej górze Listy Części widoczne są trzy przyciski, które pozwalają na wybranie części do przetworzenia w jednej akcji.

Uwaga: RADAN CAD/CAM musi być zainstalowany na komputerze, aby funkcje przypisane przyciskom zadziałały.

Wybór części do odgięcia

Tworzenie symboli

Aby utworzyć pliki RADAN CAD/CAM .sym dla wybranych części należy użyć przycisku Wybór części do odgięcia. Funkcja ta pozwoli wczytać pliki .dxf lub .dwg i przekonwertować je korzystając z RADAN CAD/CAM.

Obliczanie czasów cyklu

Aby uzyskać czasy cyklu dla maszyn wycinających arkusze należy użyć przycisk Wybór części do odgięcia, co pozwoli na obliczenie czasu potrzebnego na wycięcie każdej części dla wszystkich centrów obróbczych.

Obliczanie wykorzystania materiału

Aby określić wykorzystany materiał do wyprodukowania każdej z części należy wybrać przycisk Wybór części do odgięcia.

Poprzedni | Następny