W nowym wydaniu RADAN 2013 R1 spotkać można kilka ciekawych udogodnień dla naszych obecnych jak i nowych użytkowników. Chcielibyśmy Państwu przybliżyć kilka z nich.
 
Dosyć ciekawym rozwiązaniem jest możliwość samodzielnego ładowania narzędzi do głowic wielonarzędziowych, potocznie zwanych „multitoolami”. W najnowszej odsłonie naszego systemu mamy możliwość manualnego załadowania tego typu narzędzi i ich konfiguracji.
 

Kolejnym i oczekiwanym rozwiązaniem, jest możliwość wykonywania cięć skośnych pod spawanie, chodzi o tzw. „bevel cutting”. Opcja umożliwia wykonanie cięć pod określonym kątem na wybranych odcinkach elementu blaszanego. Nowość ta, w początkowej fazie będzie dostępna dla określonej grupy maszyn, ale z czasem uruchomimy ją dla całego spektrum maszynowego.
  

 
Następne udogodnienie to funkcjonalność bardziej wizualna, ale bardzo istotna i pozwalająca z szybszy sposób określić poprawność wykonanego nakładania. W najnowszej wersji mamy możliwość nadania koloru na każdej części wykorzystanej w nakładaniu. Pozwala to wzrokowo ocenić, czy wykonane zadanie jest dla użytkownika zadowalające.
  

Kolejna dosyć istotna zmiana to możliwość nadawania nazwom materiałów liczby znaków większej niż 20. Udogodnienie to skierowane jest do użytkowników, którzy w rozbudowany sposób potrzebują opisywać materiał wykorzystywany w nakładaniu.
 
Te oraz inne rozwiązania są dostępne w najnowszej wersji RADAN 2013 R1. Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się nieco więcej o możliwościach naszych rozwiązań, to zapraszamy do kontaktu z nami.

Poprzedni | Następny