Radmanager

Efektywne zarządzanie danymi projektowymi.

Radmanager to nowy moduł pakietu RADAN. Dodatek do zarządzania klientami, zleceniami i częściami.

Radmanager

Radmanager pozwala w prosty sposób wprowadzać dane zamówień, po czym przekształcać je w gniazdo projektów w ramach RADAN. Tym samym zlecenia produkcyjne odnoszące się do różnych zamówień można łączyć. Pozwala to optymalizować wykorzystanie maszyn i zużycie materiału.

Podstawowe cechy Radmanager

 • Baza Danych MS SQL
 • Katalogowanie części po materiale, grubości, nazwie itp.
 • Użyteczna wyszukiwarka.
 • Możliwość dodania do części dodatkowych informacji: pliki jpg, pdf, png, SMB (Radbend), DXF, DWG, SYM (RADAN).
 • Możliwość zdefiniowania daty wymaganej realizacji dla poszczególnych zleceń.
 • Gniazda produkcyjne - maszyny.
 • Możliwość przydzielania poszczególnych części do konkretnych maszyn.
 • Status zleceń i części: nowy, zaakceptowany, w produkcji, wykonany.
  W przypadku części, Radmanager zapewnia możliwość powrotu do statusu w produkcji dla elementów, które nie zostały wycięte poprawnie z jakiejś przyczyny. Trafiają one wtedy do puli do wykonania i są rozmieszczane na kolejnym nestingu dla danej maszyny, materiału itd.
 • Możliwość importu zleceń z systemu ERP za pomocą listy części (CSV).
 • Radmanager oparto na wydajnej bazie danych MS SQL - klienci, zlecenia, części.
 • Działanie w Radmanager prowadzi do uruchomienia RADAN i otwarcia projektów nestingu dla poszczególnych maszyn. Wówczas można wykonać programy i gniazdowania z przygotowanych części itp.

Interfejs Radmanager
Interfejs Radmanager

Zarządzaj danymi projektowymi z RADAN - Zapytaj o Radmanager

Poprzedni | Następny