Szkolenia CAD/CAM zupełnie za darmo!
 
Szukasz szkoleń CAD/CAM? Ich ceny Cie paraliżują? Weź udział w projekcie realizowanym zupełnie za darmo! Poniżej prezentujemy ofertę szkoleniową finansowaną w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 
 

Zakres szkoleń:

 • CAD 1 – PODSTAWOWY – Solid Works
 • CAD 2 – ZAAWANSOWANY  - Solid Works
 • SIMULATION – Solid Works
 • Edgecam
 • RADAN 

Okres realizacji projektu:

sierpień 2013 r. – luty 2015 r.

Nabór zgłoszeń:

sierpień – październik 2013 r., luty – kwiecień 2014 r.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE WSPARCIE:

Blok szkoleniowy IV:

 • CAD 1 – PODSTAWOWY – 4 gr. x śr. 6 os. x 32 h:
  • I edycja: X.2013
  • II edycja: II.2014
  • III edycja: VI.2014
  • IV edycja: IV kw. 2014

Wszystkie osoby skierowane na szkolenie będą miały obowiązek przystąpienia do egzaminu wewnętrznego.

Każdy Uczestnik szkolenia będzie uczestniczył dodatkowo w doradztwie indywidualnym z zakresu objętego szkoleniem w wymiarze 2h, przy czym połowa doradztwa (1 h) będzie się odbywać z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, bez konieczności dojazdu Uczestnika do sali szkoleniowej.

 • CAD 2 – ZAAWANSOWANY – 4 gr. x śr. 6 os. x 32 h:
  • I edycja: XI.2013
  • II edycja: III.2014
  • III edycja: VII.2014
  • IV edycja: IV kw. 2014

Wszystkie osoby skierowane na szkolenie będą miały obowiązek przystąpienia do egzaminu wewnętrznego.

Każdy Uczestnik szkolenia będzie uczestniczył dodatkowo w doradztwie indywidualnym z zakresu objętego szkoleniem w wymiarze 2h, przy czym połowa doradztwa (1 h) będzie się odbywać z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, bez konieczności dojazdu Uczestnika do sali szkoleniowej.

 • SIMULATION – 4 gr. x śr. 6 os. x 32 h:
  • I edycja: I.2014
  • II edycja: IV.2014
  • III edycja: III kw. 2014
  • IV edycja: IV kw. 2014

Wszystkie osoby skierowane na szkolenie będą miały obowiązek przystąpienia do egzaminu wewnętrznego.

Każdy Uczestnik szkolenia będzie uczestniczył dodatkowo w doradztwie indywidualnym z zakresu objętego szkoleniem w wymiarze 2h, przy czym połowa doradztwa (1 h) będzie się odbywać z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, bez konieczności dojazdu Uczestnika do sali szkoleniowej.

 • Edgecam – 4 gr. x śr. 6 os. x 144 h:
  • I edycja: XI.2013
  • II edycja: II.2014
  • III edycja: V.2014
  • IV edycja: III kw. 2014

Wszystkie osoby skierowane na szkolenie będą miały obowiązek przystąpienia do egzaminu wewnętrznego.

Każdy Uczestnik szkolenia będzie uczestniczył dodatkowo w doradztwie indywidualnym z zakresu objętego szkoleniem w wymiarze 2h, przy czym połowa doradztwa (1 h) będzie się odbywać z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, bez konieczności dojazdu Uczestnika do sali szkoleniowej.

 • RADAN – 4 gr. x śr. 6 os. x 48 h:
  • I edycja: XII.2013
  • II edycja: III.2014
  • III edycja: III kw. 2014
  • IV edycja: I kw. 2015

Wszystkie osoby skierowane na szkolenie będą miały obowiązek przystąpienia do egzaminu wewnętrznego.

Każdy Uczestnik szkolenia będzie uczestniczył dodatkowo w doradztwie indywidualnym z zakresu objętego szkoleniem w wymiarze 2h, przy czym połowa doradztwa (1 h) będzie się odbywać z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, bez konieczności dojazdu Uczestnika do sali szkoleniowej.

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu obsługi komputera, natomiast w przypadku szkolenia CAD 2 posiadanie wiedzy na poziomie CAD 1 lub deklaracja uczestnictwa w obu szkoleniach.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Zgłoś się

Firmom biorącym udział w projekcie wydawane są zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.

Z danej firmy może się zgłosić nieograniczona ilość osób, przy czym 1 Uczestnik Projektu będzie mógł wziąć udział w maks. 3 szkoleniach z różnych bloków.

Ważne znaczenie mają jednak branże określone poniżej, w opisie grupy docelowej.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

 • kadra MŚP (mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw), posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa podkarpackiego,
 • pracownicy (w rozumieniu Kodeksu Pracy) lub kadra zarządzająca MŚP, pracujący/prowadzący działalność gospodarczą na obszarze województwa podkarpackiego,
 • pełnoletnie osoby fizyczne, które pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego),
 • Zakłada się, że szkoleniami w ramach bloku I zainteresowane będą MŚP bez względu na branżę, w ramach bloku II – firmy transportowe, logistyczne, spedycyjne i handlowe, w ramach bloku III – firmy produkcyjne, przemysłowe, w ramach bloku IV – firmy produkcyjne, przemysłowe, narzędziownie.

Poprzedni | Następny