RADAN jest systemem, który w swoich wielu funkcjonalnościach, udostępnia także jeden bardzo ważny aspekt, mianowicie współczynnik gięcia. Jest on  na tyle ważny, że uzależniony jest od stosowanej technologii oraz typu maszyny na jakiej dane gięcie będzie wykonywane. Praktyka pokazuje, że jak wiele mamy maszyn i wiele technologii, tak mnóstwo różnych współczynników można stosować. Ważnym jest aby te współczynniki ustawić tak, aby z maszyny wychodziły bezbłędne detale. I w tym miejscu RADAN przychodzi z pomocą ze swoją tabelą zagięć.

Edytor tabeli zagięć jest tak skonstruowany, aby w szybki i prosty sposób móc tworzyć nowe oraz edytować istniejące współczynniki zagięć. Każdy współczynnik przypisany jest do danego materiału o określonej grubości i zadanym promieniu gięcia (jak na rysunku). Poprawnie rozgięty detal możemy następnie poddać obróbce wycięcia bądź wykrawania. Taka duża możliwość tworzenia i edycji sprawia, że zawsze możemy dopasować działanie systemu RADAN do warunków technicznych. Dzięki temu być możemy być pewnie, że to co robimy jest zawsze poprawne.

Poprzedni | Następny