Tworzenie nowego i edycja istniejącego Raportu

RADAN to kompleksowe oprogramowanie CAD/CAM posiadające wiele specjalistycznych modułów i funkcjonalności. W poniższym tutorialu przedstawimy jedną z funkcji systemu. Zapraszamy do zapoznania się ze sposobem tworzenia nowego i edycji już istniejącego raportu.

W celu utworzenia nowego szablonu należy wybrać opcję Plik > Nowy… umieszczoną w lewym górnym rogu ekranu.

Wybór części do odgięcia

W przypadku gdy potrzebujemy edytować już istniejący raport, w pierwszej kolejności musimy wybrać go z listy, a następnie przejść do zakładki Plik > Edycja.

Rozwinięty profil

Będąc w trybie edycji przedstawione są dwa główne widoki. Pierwszy z nich to widok Projektanta, w którym dodajemy informacje, które chcemy umieścić na raporcie.

Wybór części do odgięcia

W drugim trybie znajduje się podgląd, który daje możliwość zapoznania się z efektami naszej pracy na przykładzie aktualnie otwartego nestingu.

Wybór opcji

W prawym górnym rogu znajduje się Eksplorator. Dzieli on kartkę papieru na 3 podstawowe zakresy:

1. TopMargin – Nagłówek u góry papieru

2. Detail – Część główna raportu

3. BottomMargin – Stopka u dołu papieru

W zakresie Detail najczęściej znajdują się podstawowe informacje dotyczące maszyny, nazwy rysunku, materiału, grubości itd. oraz rysunek nestingu. W nagłówku lub stopce może znaleźć się np. numer strony raportu lub logo. Pola te można powiększać lub pomniejszać przeciągając je kursorem myszy. Poniżej przedstawiony jest eksplorator z odpowiadającymi mu zakresami na kartce papieru. Oprócz 3 podstawowych zakresów przedstawia on np. listę części (DetailReport – „Parts”) i listę narzędzi (DetailReport „Machine Stations”).

Rozwinięty profil

Pole DetailReport – „Parts” przedstawia informacje w formie Listy Części. Dodaje się je za pomocą PPM (prawy przycisk myszy) na obszarze raportów.

Rozwinięty profil

Widok w trybie Projektanta:

Rozwinięty profil

Widok w trybie Podgląd:

Rozwinięty profil

Pole DetailReport1 – „Machine Stations” oznacza listę narzędzi. Dodaje się je tak samo jak listę części, należy jednak zmienić tablicę danych na Machine.Stations.

Widok listy narzędzi w Projektancie:

Rozwinięty profil

Widok listy narzędzi w trybie Podgląd:

Rozwinięty profil

Poprzedni | Następny