Tworzenie Zlecenia Klienta

W Radmanager Zlecenie Klienta to zestaw jednej lub więcej części, które mają być wyprodukowane w zadanym terminie. Zlecenia Klienta można ręcznie wprowadzić lub zaimportować z zewnętrznego systemu ERP.

Aby ręcznie wprowadzić zlecenie kliknij na przycisk Zlecenie Klienta Wybór części do odgięcia .

Wybór części do odgięcia

Wybierz Klienta z listy.

Numer zlecenia można określić automatycznie przez ustawienia systemu, lub ręcznie. Referencja Klienta może być użyta do wprowadzenia szczegółów dostarczonych przez klienta, jest to zazwyczaj numer Zlecenia Zakupu.

Termin zostanie później użyty podczas wybierania części do nestingu. W ustawieniach systemowych można wybrać opcję automatycznego określenia terminu oraz edycji.

Następnie należy dodać części do Zlecenia Klienta, jest kilka sposobów, aby to zrobić.

1. Dodawanie części, które już istnieją w bazie danych.

Kliknij Wybór części do odgięcia aby dodać linie do zlecenia z listy istniejących części w bazie danych. Prawdopodobnie jest bardzo dużo części do wyboru, skorzystaj z wyszukiwarki, która wyszuka część po kodzie lub opisie. Alternatywnie, możesz skorzystać z filtrów, aby ograniczyć listę przez materiał i/lub grubość, lub skorzystać z możliwości grupowania poprzez przeciągnięcie jednego lub kilku nagłówków kolumny na niebieską belkę. Następnie wybierz części i kliknij przycisk Wybór części do odgięcia lub przeciągnij i upuść wybrane części z listy części do Zlecenia Klienta.

2. Przeciągnij i upuść pliki .dxf, .dwg lub .sym bezpośrednio do Zlecenia Klienta.

3. Przeciągnij i upuść plik .csv zawierający nazwę pliku, ilość, materiał i grubość bezpośrednio do Zlecenia Klienta.

Gdy część znajdzie się w Zleceniu Klienta, możesz wprowadzić ilość zamówienia i ilość Extra dla każdej linii zamówienia.

Ilość Extra zazwyczaj będzie równa zeru, jeśli nie będzie potrzebna możesz ją usunąć z ekranu klikając prawym przyciskiem myszy na nagłówku kolumny i odznaczając wpis.

Istnieją dwa możliwe widoki dla zleceń klienta: siatka Wybór części do odgięcia i przepływ pracy Wybór części do odgięcia.

W menu załączonym do Wybór części do odgięciamożesz wybrać czy dodać części poprzez wybranie plików CAD lub utworzyć nową część.

Widok przepływu pracy jest zaprojektowany do obrobienia części połączonych ze Zleceniem Klienta.

Każda linia zlecenia klienta w Zleceniu Klienta ma kafelek w kolumnie określający status linii.

Wybór części do odgięcia

Znaczenia numerów:

Wybór części do odgięcia Ilość Zleceń

Wybór części do odgięcia Ilość Extra

Wybór części do odgięcia Ilość Braków; Ilość wybrakowanych części powstałych podczas produkcji, które trzeba wyprodukować jeszcze raz.

Wybór części do odgięcia Ilość Znestowanych

Ilość zlecenia, ilość extra i ilość braków mogą być edytowane.

Ilość braków może być zmieniona tylko po zrobieniu nestingu.

Możliwe statusy linii zlecenia klienta to:

Nowy: Linia została wprowadzona, ale prawdopodobnie wymaga weryfikacji lub zatwierdzenia, linia nie będzie dostępna dla nestingu.

Zaakceptowano: Linia jest zatwierdzona, ale nie może być znestowana. Aby była dostępna dla nestingu powinna mieć krok obróbczy dla co najmniej jednego centrum obróbczego, załączony plik symbolu i poprawny materiał i grubość.

W Trakcie: Ta linia jest zatwierdzona i może być znestowana.

Znestowano: Całkowita ilość znestowanych linii Zleceń Klienta.

Wyprodukowano: Całkowita ilość wyprodukowanych linii Zleceń Klienta.

Można kontrolować widoczność Wyprodukowanych Zleceń Klienta korzystając z przycisku w prawym górnym rogu ekranu.

Wybór części do odgięcia

Ręczna zmiana statusu poprzez przeciągnięcie i upuszczenie jest tylko możliwa „Z Nowego” na „Zaakceptowano” lub „Wydano” (w zależności od statusu części) i z „Zaakceptowano” lub „Wydano” z powrotem na „Nowy”.

Możesz zmienić status Zlecenia Klienta z „Nowego” na „Wydano”, gdy wszystkie linie w Zleceniu Klienta mogą zostać „Wydane”, lub „Zaakceptowane” jeżeli nie wszystkie linie Zlecenia Klienta mogą być „Wydane”.

Wybierając kafelek w widoku przepływu pracy lub linie w widoku siatki otwieramy formularz części dla części powiązanej z tą linią Zlecenia Klienta. Dzięki temu można edytować część.

Po zapisie części, może zmienić status z „Zaakceptowano” na „Wydano” gdy spełni wymagania do wydania po zapisie.

Użyj przycisku Wybór części do odgięcia aby zapisać zlecenie klienta i przycisku Wybór części do odgięcia aby wrócić do listy Zleceń Klienta.

Poprzedni | Następny