Wymiary rozwinięć w Radbend

Radbend w najnowszej wersji oprogramowania RADAN 2018 R1 umożliwia podgląd wymiarów rozwinięć (długości i szerokości).

Wybór części do odgięcia

Wybór części do odgięcia

Wymiary te są widoczne na domyślnym widoku płaskiej części (w prawym górnym rogu)i są aktualizowane po zmianie narzędzi, kiedy włączony jest przycisk podglądu z wartościami narzędzi użytych do gięcia.

Wybór części do odgięcia

Opcja „z wymiarami” jest dodawana podczas generowania bitmap dla rozwinięć płaskich oraz przekrojów części, dlatego nie trzeba zmieniać szablonów raportu, aby włączyć wymiary.

Aby włączyć podgląd z wymiarami, na raporcie, należy w „opcjach wydruku => opcjach generowania obrazu podczas drukowania” zaznaczyć „z wymiarami”:

Wybór części do odgięcia

W ten sposób pojawią się wymiary rozwinięć na raporcie:

Wybór części do odgięcia

Poprzedni | Następny