RADAN Radview ImageRADAN Radview ImageRADAN Radview Image

PDFRADAN Radview

System zarządzania dokumentacją w sieci Intranet

Kluczowym aspektem do podniesienia konkurencyjności i wydajności produkcji, jest przepływ informacji technicznej w zakładzie, pomiędzy działem technologicznym a produkcyjnym. Ważne jest, aby działy produkcyjne w szybki i prosty sposób miały dostęp do informacji technicznych.  RADAN rozwinął Radview pod kątem szybkiego przepływu informacji i udostępnił narzędzie, pozwalające na przepływ informacji poprzez sieć komputerową do potrzebnych rysunków i dokumentacji w formie elektronicznej.

 

Zapytaj o ofertę RADAN

 

Radview - korzyści:

  • Łatwy w obsłudze interfejs graficzny

  • Bazujące na Intranecie rozwiązania dostępu

  • Ulepszona kontrola nad dokumentacją

  • Dostęp do dokumentacji w całym przedsiębiorstwie

  • Poszerzenie możliwości i jakości wykorzystania istniejącej sieci wewnętrznej

  • Pełna, bezpieczna kontrola nad dostępem do projektów w formie elektronicznej

 

Ochrona i zabezpieczenia

Radview oferuje wydajną i bezpieczną kontrolę dostępu do projektów. W łatwy sposób przy wykorzystaniu istniejącej sieci, szybko można skonfigurować wszelkie ustawienia zabezpieczeń.

Radview oferuje także możliwość podglądu wykonanych projektów, specyfikacji technicznej czy arkuszy z nakładaniem. Dodatkowo jest możliwość komunikacji pomiędzy użytkownikami co zwiększa poziom kontroli.

Dostęp do rysunków

Radview daje pełną kontrolę biurom projektowym nad dystrybucją projektów w sieci, co sprawia że rysunki są dostępne tam, gdzie są potrzebne.  Tylko rysunki zatwierdzone są widoczne i mogą być drukowane. Nie wszystkie rysunki muszą być drukowane – przez co oszczędzamy na kosztach druku, plotowania, dystrybucji i zatwierdzeń przez Kierownika Projektu.

Radview umożliwia również komunikację pomiędzy operatorem maszyny a działem technologicznym, co usprawnia proces decyzyjny.