RADAN eQuote ImageRADAN eQuote ImageRADAN eQuote Image

PDFRADAN eQuote

Szybkie, dokładne szacowanie kosztów produkcji detali i części

eQuote został zaprojektowany przez RADAN specjalnie z myślą o przemyśle obróbki blach w celu umożliwienia wydajnego i szybkiego kalkulowania kosztów zleceń. Wykorzystując dane z rysunków 2D lub 3D oraz dane techniczne i technologię obrabiarki, RADAN pozwala na dokładne i szybkie wycenianie zleceń.

Korzyści:

  • Wycena na podstawie danych z projektu CAD wykorzystując system CAM
  • Wydajny model operacji, na podstawie którego jest obliczany koszt poszczególnych operacji potrzebnych do wykonania zlecenia
  • System pozwala na wykonanie kosztorysu każdemu, zwalniając z tego obowiązku kosztorysantów, którzy mogą w tym czasie zająć się bardziej skomplikowanymi zleceniami
  • Szacowanie nałożonych detali
  • Dołączanie wszelkich potrzebnych projektów i rysunków, dzięki czemu masz większą kontrolę nad procesem
  • Wbudowana ochrona kont

Wydajne wykorzystywanie bazy danych wytwarzania

Obecnie działalność usługowa w branży obróbki blach wymaga jak najkrótszych czasów reakcji i wykonania. Klient oczekuje wykonania zlecenia w 2 dni a kosztorysu w 2 godziny. Jeśli nie podołasz tym wymaganiom zlecenie trafia gdzie indziej. eQuote jest odpowiedzią na te potrzeby. Dzięki zintegrowanemu wykorzystaniu geometrii detalu, systemu CAM oraz dodatkowych informacji zgromadzonych w bazie danych RADAN’a, eQuote podaje nam wycenę danej produkcji szybko, dokładnie i efektywnie.

Zwięzła analiza ceny

System obliczania w eQuote oparto na wykorzystaniu wszechstronnego modelu operacji. Oznacza to, że mając dane CAD/CAM możemy powiązać kolejne operacje i obliczyć ich czas bardzo dokładnie. Przykładowo: z rysunku CAD możemy pobrać dane dotyczące ilości zagięć, rozmiary, materiał wraz z wagą i grubością. Przetwarzając te dane system jest w stanie precyzyjnie określić czas faktycznej pracy maszyny dzięki czemu znając koszt roboczogodziny możemy skalkulować dane zlecenie. Dodatkowo możemy dokładnie określić czas przygotowania, podawania arkuszy i wszelkich innych czynności związanych z produkcją danego detalu czy części.

Kalkulowanie na podstawie geometrii

Tradycyjne systemy MRP i kosztorysowania nie do końca radzą sobie z wyliczaniem kosztów użytego materiału, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z rozkrojami na arkuszach blach. eQuote może użyć ponownie danych z rysunku CAD przesyłając je do modułu Radnest RADAN’a. Radnest z kolei dobierze najbardziej optymalne rozkroje dla poszczególnych detali czy części oraz materiałów tak, aby jak najefektywniej wykorzystać materiał i możliwości obrabiarki jednocześnie, wykonując zadaną ilość detali ze zlecenia. Na tej podstawie eQuote wyliczy cenę wykonania całego zlecenia uwzględniając  czas pracy i dodatkowych czynności.